Εγχειρίδιο Nikon SB-300 Φλας

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Nikon SB-300 Φλας σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 1 συχνή ερώτηση, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

Printed in China
SB4H01(C5)
8MSA60C5-01
SB-300
Español
Es
Flash Manual del usuario
Pt
Speedlight Manual do utilizador
It
Lampeggiatore Manuale d’uso
Gr
Φλας Speedlight Εγχειρίδιο οδηγιών χρήση
Pl
Lampa błyskowa Instrukcja obsługi
Hu
Vaku Használati útmutató
Sl
Speedlight Navodila za uporabo
Ro
Speedlight Manualul utilizatorului
Tr
Speedlight Flaş Birimi Kullanım kılavuzu
Ru
Speedlight  
Ua
Speedlight  
Kk
Speedlight ɠɚɪԕɵɥ ɛԧɥɿɝɿ Ԕɨɥɞɚɧɭɲɵ ɧԝɫԕɚɭɥɵԑɵ
Imagen 5/Figura 5/Figura 5/Εικόνα 5/Rysunek 5/5. ábra
10
8
7
9
1
6
3
2
54
Imagen 4/Figura 4/Figura 4/Εικόνα 4/Rysunek 4/4. ábra
Imagen 3/Figura 3/Figura 3/Εικόνα 3/Rysunek 3/3. ábra
Imagen 1/Figura 1/Figura 1/Εικόνα 1/Rysunek 1/1. ábra
Imagen 2/Figura 2/Figura 2/Εικόνα 2/Rysunek 2/2. ábra
60° 75° 90° 120°
1-2m
Techo blanco/Teto branco/
So tto bianco/Λευκή οροφή/
Biały su t/Fehér mennyezet
Activación/Desactivación del dispositivo
Activación/Desactivación del dispositivo
Interruptor principal utilizado para activar y desactivar el SB-300
Fuente de alimentación
Fuente de alimentación Dos baterías recargables AAA de níquel e hidruro metálico (HR03) o dos
pilas AAA alcalinas (LR03)
Luz de  ash listo
Luz de  ash listo Carga completa: Luces
Advertencia: Parpadea (consulte “La luz de fl ash listo”)
Duración del  ash
Duración del  ash
Se ilumina durante aproximadamente ⁄ s al dispararse a máxima potencia
Duración de la batería y tiempo de
Duración de la batería y tiempo de
reciclaje del  ash
reciclaje del  ash
1
1
Tipo de batería
Tipo de batería
Tiempo de reciclaje
Tiempo de reciclaje
mínimo
mínimo
2
2
Duración
Duración
3
3
/
/
tiempo de reciclaje
tiempo de reciclaje
2
2
Alcalina Aprox. 4,0s 70 o más usos/4,0 – 30s
Ni-MH Aprox. 3,5s 110 o más usos/3,5 – 30s
Palanca de bloqueo del pie de montaje
Palanca de bloqueo del pie de montaje
La clavija de seguridad impide el desenganche accidental
Otras opciones
Otras opciones Limitación térmica, actualización de fi rmware
4
Dimensiones (An. × Al. × Pr.)
Dimensiones (An. × Al. × Pr.) Aprox. 57,4 × 65,4 × 62,3 mm (2,3 × 2,6 × 2,5 pulgadas)
Peso
Peso Aprox. 120 g (4,2 oz), incluyendo dos pilas alcalinas AAA
Aprox. 97 g (3,4oz), solamente el cuerpo
Accesorios suministrados
Accesorios suministrados Estuche blando SS-DC1
1. Las cifras hacen referencia a baterías nuevas; los resultados reales podrían variar en función del rendi-
miento y otros factores, incluso con baterías del mismo fabricante y antigüedad.
2. El tiempo transcurrido entre el disparo del fl ash a máxima potencia y la iluminación de la luz de fl ash
listo al dispararse el fl ash una vez cada 30 s.
3. Número de veces que el fl ash puede dispararse a máxima potencia con la iluminación de la luz de
ash listo en 30s.
4. Se puede actualizar el fi rmware desde la cámara.
Especifi caciones sometidas a cambios sin previo aviso. Nikon no se hace responsable de los daños resultantes
por los errores que este manual pueda contener. A menos que se indique lo contrario, todas las cifras se refi e-
ren a una unidad con baterías nuevas funcionando a la temperatura especifi cada por Camera and Imaging
Products Association (CIPA): 23 ±3 °C (73,4 ±5,4 °F).
Gracias por adquirir un  ash SB-300 de Nikon. Al usarse con una cámara compatible con el Sis-
tema de Iluminación Creativa (CLS, por sus siglas en inglés) de Nikon, el SB-300 ofrece el control
de  ash i-TTL y manual (el SB-300 puede utilizarse igualmente con las cámaras Nikon COOLPIX
compatibles con el control de  ash i-TTL, sin embargo, algunas funciones podrían no estar
disponibles; consulte el manual de la cámara para más detalles). Antes de utilizar este producto,
lea detenidamente tanto estas instrucciones como el manual y cualquier otra documentación
suministrada con la cámara.
Aviso para los clientes en Europa
Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos deben ser desechados
por separado.
La nota siguiente corresponde únicamente a los usuarios de los países europeos:
Este producto se ha diseñado para desecharlo por separado en un punto de
recogida de residuos adecuado. No lo tire con la basura doméstica.
Desechar y reciclar por separado ayuda a conservar los recursos naturales y previene
las consecuencias dañinas para la salud humana y el entorno que podrían surgir a
causa de un desecho incorrecto.
Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el vendedor o con
las autoridades locales encargadas de la gestión de residuos.
Partes del fl ash
Partes del fl ash
(Imagen 1)
(Imagen 1)
1 Cabezal del fl ash
2 Ventana del fl ash
3 Clavija de seguridad
4 Contactos de señal
5 Pie de montaje
6 Tapa del compartimento de la batería
7 Ángulo de inclinación del cabezal
del fl ash
8 Interruptor principal
9 Palanca de bloqueo del pie de
montaje
10 Luz de fl ash listo
Instalación de las baterías
Instalación de las baterías
(Imagen 2)
(Imagen 2)
El SB-300 utiliza dos baterías recargables AAA de níquel e hidruro metálico (Ni-MH) o dos pilas
AAA alcalinas (LR03).
1
Abra la tapa del compartimento de la batería (
q
).
2
Introduzca las baterías en la orientación indicada y cierre la tapa del compartimento de la
batería (
w
).
Sustitución de las baterías
Sustitución de las baterías
Sustituya ambas baterías al mismo tiempo, utilizando baterías nuevas de la misma marca y tipo.
No mezcle baterías antiguas y baterías nuevas o baterías de distinto tipo o fabricante.
Instalación del fl ash
Instalación del fl ash
(Imagen 3)
(Imagen 3)
1
Apague la cámara y el SB-300.
2
Compruebe que la palanca de bloqueo del pie de montaje se encuentre desplazada hacia la
izquierda (
q
).
3
Deslice el pie de montaje completamente hacia la zapata de accesorios de la cámara (
w
).
4
Gire la palanca de bloqueo del pie de montaje hacia la derecha hasta que haga clic en su
lugar y se encuentre apuntando hacia LOCK (BLOQUEO) (
e
).
D
Cámaras con  ashes de apertura automática
Una vez instalado en una cámara con fl ash incorporado de apertura automática, encienda el SB-300.
Si el SB-300 está desactivado, el fl ash incorporado de la cámara podría elevarse automáticamente gol-
peando al SB-300. El SB-300 puede ser extraído para evitar que se dispare cuando no sea necesario.
D
Uso continuo
Si dispara el fl ash repetidamente en rápida sucesión, el tiempo de reciclaje podría aumentar para evitar
el sobrecalentamiento del fl ash. Los tiempos de reciclaje normales serán restaurados una vez el fl ash
se haya enfriado.
Extracción del fl ash
Extracción del fl ash
(Imagen 4)
(Imagen 4)
1
Apague la cámara y el SB-300.
2
Gire la palanca de bloqueo del pie de montaje hacia la izquierda (
q
) y retire el SB-300 des-
lizándolo fuera de la cámara (
w
). No utilice la fuerza; si la unidad no puede ser extraída de la
cámara, gire completamente la palanca de bloqueo del pie de montaje hacia la izquierda y,
a continuación, extraiga la unidad deslizándola fuera de la cámara.
Modo de control de fl ash
Modo de control de fl ash
Control del fl ash i-TTL
Control del fl ash i-TTL
Cuando el SB-300 está montado en una cámara, la potencia del  ash se ajusta automática-
mente usando el control del  ash i-TTL. El alcance efectivo es de 0,6 – 20 m (2 – 66 pies), sin
embargo, tenga en cuenta que el alcance varía en función de la sensibilidad (equivalencia ISO)
y del diafragma.
Diafragma con una equivalencia ISO de
Diafragma con una equivalencia ISO de
Alcance efectivo
Alcance efectivo
50
50
100
100
200
200
400
400
800
800
1600
1600
3200
3200
6400
6400
m
m
pies
pies
——
1,4 2 2,8 4 5,6 1,4–20,0 5,0–66,0
——
1,4 2 2,8 4 5,6 8 1,0–18,0 4,0–60,0
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 0,7–12,7 3,0–42,0
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 0,6– 9,0 2,0–30,0
2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 0,6– 6,3 2,0–21,0
2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 0,6– 4,5 2,0–15,0
4 5,6 8 11162232
0,6– 3,1 2,0–11,0
5,6 8 11162232
——
0,6– 2,2 2,0– 8,0
8 11162232
———
0,6– 1,5 2,0– 6,0
11 16 22 32
————
0,6– 1,1 2,0– 4,0
16 22 32
————
0,6– 0,7 2,0– 3,0
Control de fl ash manual
Control de fl ash manual
Cuando el SB-300 está montado en una cámara, el control de  ash manual puede activarse
seleccionando Manual como el modo de control de  ash para el  ash opcional en los menús
de la cámara. El control de  ash manual no está disponible con las cámaras de la serie D3, serie
D2, D200, D80, serie D70, D50 y F6.
Fotografía con fl ash de rebote
Fotografía con fl ash de rebote
(Imagen 5)
(Imagen 5)
El cabezal del  ash puede girarse para que “rebote (re eje) la luz desde un techo o pared,
dispersando la luz proveniente del  ash para crear sombras menos intensas, reducir el brillo
del pelo, la piel y la ropa, y evitar que los objetos de primer plano aparezcan desvaídos” o
sobrexpuestos. Seleccione un ángulo de rebote en conformidad con la distancia al sujeto y la
distancia entre la cámara y la super cie re ectante.
Cuidados del producto
Cuidados del producto
Limpieza
Limpieza
Para eliminar el polvo y la pelusilla utilice una perilla, a continuación, limpie cuidadosamente
con un paño suave y seco. Después de utilizar el SB-300 en la playa o junto al mar, limpie los
restos de arena y sal con un paño ligeramente humedecido en agua destilada y, a continua-
ción, seque concienzudamente el producto con un paño seco.
El SB-300 contiene muchos componentes electrónicos de alta precisión. No someter a sacu-
didas o vibraciones.
Almacenamiento
Almacenamiento
Para evitar la aparición de moho o mildiu, guarde el SB-300 en un lugar seco y bien ventilado.
Si el producto va a ser almacenado durante dos semanas o más, extraiga las baterías para evitar
daños causados por la aparición de fugas en las mismas. Saque el dispositivo de su lugar de
almacenamiento al menos una vez al mes, y dispárelo dos o tres veces para evitar el deterioro
del condensador instalado en el interior de la unidad. No guarde el dispositivo con insecticidas
o en lugares en los que:
esté cerca de equipos que produzcan campos electromagnéticos potentes, o
esté expuesto a temperaturas extremadamente altas que puedan causar un funcionamiento
erróneo del producto, como por ejemplo, cerca de un calefactor o dentro de un vehículo
cerrado en un día soleado
Uso
Uso
Los cambios bruscos de temperatura, como aquellos que se producen al entrar o salir de un
edi cio con calefacción en un día frío, pueden producir condensación dentro del aparato.
Para evitar la aparición de condensación, coloque el dispositivo en una bolsa de plástico o en
un contenedor hermético antes de exponerlo a cambios de temperatura repentinos.
No utilice el dispositivo cerca de equipos que produzcan fuertes campos electromagnéticos,
como por ejemplo, torres de transmisión o líneas de alta tensión. No cumplir con esta precau-
ción puede causar un funcionamiento incorrecto del producto.
Baterías
Baterías
Las grandes cantidades de corriente utilizadas por el  ash podrían causar que las baterías
recargables no puedan ser utilizadas antes de alcanzar el límite de carga/descarga descrito
por el fabricante.
Al sustituir las baterías, apague el producto e introduzca las baterías de repuesto en la orien-
tación correcta.
La suciedad en los terminales de la batería puede interrumpir el  ujo de corriente. Limpie la
suciedad de los terminales antes de introducir las baterías.
Tras haber disparado varias veces en rápida sucesión, el  ash podría no disparar para permitir
el enfriamiento de las baterías. El funcionamiento normal se reanudará una vez las baterías se
hayan enfriado lo su ciente.
Las baterías tienden a perder su capacidad a bajas temperaturas, recuperan la carga perdida
tras un breve período de tiempo y se descargan lentamente cuando no se utilizan. Asegúrese
de comprobar el nivel de carga de la batería antes del uso y sustituya las baterías antes de
que se descarguen por completo.
No guarde las baterías en lugares sometidos a altas temperaturas o humedad.
Para más información acerca de la manipulación y recarga de baterías recargables, consulte
la documentación suministrada por el fabricante de las baterías y del cargador de la batería.
No intente recargar pilas no recargables. No cumplir con esta precaución puede causar que
las pilas se rompan.
Reciclaje de baterías
Reciclaje de baterías
recargables
recargables
Las baterías usadas son un recurso valioso; para proteger el en-
torno, recicle las baterías utilizadas en conformidad con las nor-
mativas locales.
Apéndice
Apéndice
Modo de espera: Conservación de la energía de la batería
Modo de espera: Conservación de la energía de la batería
Si no se realiza ninguna operación durante 40 s o más, el SB-300 se apagará automáticamente
para ahorrar la energía de las baterías (modo de espera). Cuando está instalado en una cámara,
el SB-300 también se apagará cuando el temporizador de espera de la cámara expire. Podrá
reanudar el funcionamiento normal utilizando el interruptor principal del SB-300 o pulsando
hasta la mitad el disparador de la cámara.
La luz de fl ash listo
La luz de fl ash listo
Estado
Estado
Luz lista
Luz lista
Problema/solución
Problema/solución
El fl ash se ha
disparado
Parpadea durante
aproximadamente 3s
*
El sujeto podría estar subexpuesto. Vuelva a intentarlo tras re-
ducir la distancia al sujeto, ajustando el diafragma al número f
más bajo (diafragma máximo) o aumentando la sensibilidad
ISO.
El fl ash no se
ha disparado
Parpadea una vez por
segundo
El producto ha sido disparado varias veces en rápida sucesión
y se ha apagado temporalmente para evitar el sobrecalenta-
miento. Apague el producto y espere hasta que se enfríe.
Parpadea dos veces
por segundo
Las baterías están agotadas. Sustituya las baterías.
Parpadea ocho veces
por segundo
Error en el circuito interno. Apague la cámara y el fl ash, a conti-
nuación extraiga el fl ash y llévelo a un representante del servi-
cio técnico autorizado de Nikon.
Parpadea cuatro
veces durante 0,5 s en
intervalos de 0,5 s
La cámara no es compatible con CLS. No se puede utilizar el
ash.
* Únicamente el modo de control de fl ash i-TTL.
Accesorios compatibles
Accesorios compatibles
Cable de control remoto TTL SC-29/28/17: Estos cables de 1,5 m (5 pies) pueden usarse para conectar
el SB-300 a la cámara para el uso sin cámara y están equipados con roscas para trípodes. La
función de luz de ayuda de AF del SC-29 no es compatible.
Imágenes a modo de ejemplo
Imágenes a modo de ejemplo
Existe disponible desde el siguiente sitio web un documento en pdf con información sobre la ilu-
minación e imágenes a modo de ejemplo indicando las funciones del SB-300. Para descargar, visite
http://nikonimglib.com/manual/
y acceda a “Cámaras Digitales SLR” > “Flashes” > “SB-300”
Especifi caciones
Especifi caciones
Construcción electrónica
Construcción electrónica Transistor bipolar de puerta aislada automático (IGBT) y circuitos en serie
Número de guía (20°C/68°F)
Número de guía (20°C/68°F) 18/59 (ISO 100, m/ft)
Ángulo de iluminación
Ángulo de iluminación Cubre el ángulo de visión de un objetivo de 27 mm (formato FX) o de un
objetivo de 18 mm (formato DX)
Rango efectivo del  ash (i-TTL)
Rango efectivo del  ash (i-TTL) de 0,6 m a 20 m (2 pies a 66 pies); varía en función de la sensibilidad ISO, el
ángulo de rebote y el diafragma
Opciones disponibles utilizando los
Opciones disponibles utilizando los
controles de la cámara
controles de la cámara
Modo de control de  ash: i-TTL, manual
Modo de  ash: Flash de relleno (sincronización a la cortinilla delantera), corti-
nilla delantera con sincronización lenta, sincronización a la cortinilla trasera
y cortinilla trasera con sincronización lenta
Ángulo de rebote
Ángulo de rebote El fl ash gira verticalmente hasta 120° parando en los lugares en los que el
ash apunta directamente hacia delante y a 60°, 75°, 90° y 120°
Obrigado por adquirir uma Speedlight SB-300 da Nikon. Quando utilizada com uma câmara
que suporte o Creative Lighting System (CLS) da Nikon, a SB-300 oferece controlo de  ash i-TTL
e manual (a SB-300 também pode ser utilizada com câmaras que suportem controlo de  ash
i-TTL, mas algumas funções podem não estar disponíveis; consulte o manual da câmara para
detalhes). Antes de utilizar este produto, por favor, leia cuidadosamente tanto estas instruções
como o manual e outra documentação fornecida com a câmara.
Aviso para os Clientes na Europa
Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrónicos devem ser recolhidos
separadamente.
O seguinte aplica-se apenas aos utilizadores em países Europeus:
Este produto é indicado para recolha separada num ponto de recolha apropriado.
Não descarte como lixo doméstico.
A recolha separada e a reciclagem ajudam a conservar recursos naturais e a evitar
consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente que podem
resultar do descarte inadequado.
Para mais informações, contacte o revendedor ou as autoridades locais responsáveis
pela gestão de resíduos.
Peças da Speedlight
Peças da Speedlight
(Figura 1)
(Figura 1)
1 Cabeça do fl ash
2 Janela do fl ash
3 Pino de bloqueio
4 Contactos de sinal
5 Encaixe de montagem
6 Tampa do compartimento de pilhas
7 Ângulo de inclinação da cabeça
do fl ash
8 Botão de alimentação
9 Alavanca de bloqueio do encaixe de
montagem
10 Luz de fl ash preparado
Instalar Pilhas/Baterias
Instalar Pilhas/Baterias
(Figura 2)
(Figura 2)
A SB-300 leva duas baterias recarregáveis Ni-MH (HR03) AAA ou duas pilhas alcalinas (LR03) AAA.
1
Abra a tampa do compartimento de pilhas (
q
).
2
Insira as pilhas/baterias na orientação mostrada e feche a tampa do compartimento de pilhas (
w
).
Substituir Pilhas/Baterias
Substituir Pilhas/Baterias
Substitua ambas as pilhas/baterias ao mesmo tempo, utilizando pilhas/baterias novas do mes-
mo tipo e marca. Não misture pilhas/baterias usadas e novas ou pilhas/baterias de diferentes
tipos ou marcas.
Montar a Speedlight
Montar a Speedlight
(Figura 3)
(Figura 3)
1
Desligue a câmara e a SB-300.
2
Con rme que a alavanca do bloqueio do encaixe de montagem está virada para a esquerda (
q
).
3
Deslize o encaixe de montagem completamente em direção à sapata de acessórios da câ-
mara (
w
).
4
Rode a alavanca de bloqueio do encaixe de montagem para a direita até que se encaixe no
lugar apontando para LOCK (BLOQUEAR) (
e
).
D
Câmaras com Unidades de Flash de Elevação Automática
Ligue a SB-300 quando esta estiver montada numa câmara com uma unidade de fl ash incorporada de
elevação automática. Quando a SB-300 está desligada, o fl ash incorporado da câmara pode elevar-se
automaticamente e atingir a SB-300. A SB-300 pode ser removida para evitar que dispare quando não
for necessário.
D
Utilização Contínua
Se o fl ash disparar muitas vezes numa sucessão rápida, o tempo de reciclagem pode ser prolongado
para evitar que o fl ash sobreaqueça. Os tempos de reciclagem normais podem ser restaurados quando
o fl ash arrefecer.
Remover a Speedlight
Remover a Speedlight
(Figura 4)
(Figura 4)
1
Desligue a câmara e a SB-300.
2
Vire a alavanca de bloqueio do encaixe de montagem para a esquerda (
q
) e deslize a SB-300
para fora da câmara (
w
). Não utilize força; se a unidade não puder ser removida da câmara,
rode a alavanca de bloqueio do encaixe de montagem completamente para a esquerda e
depois deslize a unidade para fora da câmara.
Modo de Controlo do Flash
Modo de Controlo do Flash
Controlo de Flash i-TTL
Controlo de Flash i-TTL
Quando a SB-300 está montada na câmara, a saída de  ash é ajustada automaticamente utili-
zando o controlo de  ash i-TTL. O alcance efetivo é de 0,6 – 20 m, mas note que o alcance varia
com a sensibilidade (equivalência ISO) e abertura.
Abertura com o equivalente a ISO
Abertura com o equivalente a ISO
Alcance efetivo
Alcance efetivo
50
50
100
100
200
200
400
400
800
800
1600
1600
3200
3200
6400
6400
m
m
——
1,4 2 2,8 4 5,6 1,4–20,0
——
1,4 2 2,8 4 5,6 8 1,0–18,0
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 0,7–12,7
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 0,6– 9,0
2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 0,6– 6,3
2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 0,6– 4,5
4 5,6 8 11162232
0,6– 3,1
5,6 8 11162232
——
0,6– 2,2
8 11162232
———
0,6– 1,5
11 16 22 32
————
0,6– 1,1
16 22 32
————
0,6– 0,7
Controlo de Flash Manual
Controlo de Flash Manual
Quando a SB-300 está montada numa câmara, o controlo de  ash manual pode ser ativado
selecionando Manual como modo de controlo do  ash para a unidade de  ash opcional nos
menus da câmara. O controlo de  ash manual não está disponível com câmaras da série D3,
série D2, D200, D80, série D70, D50 e F6.
Fotogra a de Flash Refl etido
Fotografi a de Flash Refl etido
(Figura 5)
(Figura 5)
A cabeça de  ash pode ser rodada para “fazer ressaltar” (re etir) luz de um teto ou de uma
parede, dispersando a luz do  ash para criar sombras menos severas, reduzir brilho intenso do
cabelo, pele e roupa e evitar que os objetos do primeiro plano  quem esbatidos” ou sobre-
expostos. Escolha um ângulo de re exão de acordo com a distância ao motivo e entre a câmara
e a superfície de re exão.
Cuidados com o Produto
Cuidados com o Produto
Limpeza
Limpeza
Utilize uma pera de ar para remover pó e sujidade, e depois limpe cuidadosamente com um
pano macio e seco. Após utilizar a SB-300 na praia ou à beira-mar, limpe areia ou sal com um
pano ligeiramente humedecido em água destilada e depois seque o produto minuciosa-
mente limpando-o cuidadosamente com um pano seco.
A SB-300 contém uma grande quantidade de eletrónica de precisão. Não a sujeite a choque
ou vibração.
Armazenamento
Armazenamento
Para impedir a formação de mofo ou bolor, guarde a SB-300 num local seco e com boa venti-
lação. Se for armazenada durante duas semanas ou mais, remova as pilhas/baterias para evitar
danos causados por fugas nas pilhas/baterias. Retire o aparelho do armazenamento cerca de
uma vez por mês e dispare-o duas ou três vezes para evitar que o condensador dentro da uni-
dade se deteriore. Não guarde o aparelho com inseticidas ou em locais que:
estejam na proximidade de equipamento que produza fortes campos eletromagnéticos, ou
estejam expostos a temperaturas extremamente altas que possam causar avaria no produto, tal
como perto de um aquecedor ou num veículo fechado num dia quente
Utilização
Utilização
Mudanças bruscas de temperaturas, tais como aquelas que ocorrem ao entrar ou sair de um
edifício aquecido num dia frio, podem causar condensação dentro do dispositivo. Para evitar
a condensação, coloque o dispositivo num saco de plástico ou noutro recipiente selado an-
tes de o expor a mudanças bruscas de temperatura.
Não utilize o dispositivo na proximidade de equipamento que produza campos eletromag-
néticos fortes, tais como torres de transmissão ou linhas elétricas de alta tensão. A não obser-
vância desta precaução pode causar o mau funcionamento do produto.
Pilhas/Baterias
Pilhas/Baterias
A grande quantidade de corrente utilizada pelo  ash pode fazer com que baterias recarregáveis se
tornem inutilizáveis antes de alcançarem o limite de recargas/descargas especi cado pelo fabricante.
Ao substituir pilhas/baterias, desligue o produto e insira as pilhas/baterias de substituição na
orientação correta.
Sujidade nos terminais das pilhas/baterias pode interromper o  uxo de corrente. Limpe a
sujidade dos terminais antes de inserir as pilhas/baterias.
Após ser disparado várias vezes em rápida sucessão, o  ash pode parar de disparar para per-
mitir que as pilhas/baterias arrefeçam. O funcionamento normal pode ser retomado assim
que as pilhas/baterias tenham arrefecido o su ciente.
As pilhas/baterias têm tendência a perder capacidade a baixas temperaturas, recuperar volta-
gem perdida quando deixadas a descansar e descarregar lentamente quando não estão a ser
utilizadas. Certi que-se de que veri ca o nível da pilha/bateria antes da utilização e substitua
as pilhas/baterias antes de estas estarem completamente descarregadas.
Não armazene pilhas/baterias em locais sujeitos a temperaturas ou humidade elevadas.
Para informações sobre o manuseio e o recarregamento de baterias recarregáveis, consulte a
documentação fornecida pelos fabricantes das baterias e do carregador de baterias.
Não tente recarregar pilhas não recarregáveis. A não observância desta precaução pode cau-
sar rutura das pilhas.
Reciclar baterias
Reciclar baterias
recarregáveis
recarregáveis
As baterias usadas são um recurso valioso; para proteger o ambiente,
recicle baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.
Apêndice
Apêndice
Modo de Espera: Conservar Energia das Pilhas/Baterias
Modo de Espera: Conservar Energia das Pilhas/Baterias
Se não forem realizadas operações durante 40 seg. ou mais, a SB-300 desliga-se automatica-
mente para conservar as pilhas/baterias (modo de espera). Quando montada numa câmara, a
SB-300 também se desliga quando o temporizador de espera da câmara expira. O funciona-
mento normal pode ser restaurado utilizando o botão de alimentação da SB-300 ou premindo
ligeiramente o botão de disparo do obturador da câmara.
ALuz de Flash Preparado
ALuz de Flash Preparado
Estado
Estado
Luz de preparação
Luz de preparação
Problema/solução
Problema/solução
O fl ash
disparou
Pisca durante cerca
de 3 s
*
O motivo pode estar subexposto. Tente novamente após reduzir
a distância ao motivo, defi nindo a abertura para o número f mais
baixo (abertura máxima) ou aumentando a sensibilidade ISO.
O fl ash não
disparou
Pisca durante um
segundo
O produto disparou várias vezes em rápida sucessão e desligou-
se temporariamente para evitar o sobreaquecimento. Desligue o
produto e espere que este arrefeça.
Pisca duas vezes por
segundo
Pilhas/baterias descarregadas. Substitua as pilhas/baterias.
Pisca oito vezes por
segundo
Erro no circuito interno. Desligue a câmara e a Speedlight e depois
remova a Speedlight e leve-a a um representante de assistência
autorizado da Nikon.
Pisca quatro vezes
durante 0,5 seg. a
intervalos de 0,5 seg.
A câmara não suporta CLS. O fl ash não pode ser utilizado.
* Apenas modo de controlo do fl ash i-TTL.
Português
Acessórios Compatíveis
Acessórios Compatíveis
Cabo de Disparo Remoto TTL SC-29/28/17: Estes cabos de 1,5 m podem ser utilizados para conectar a
SB-300 à câmara ou para utilização longe da câmara e estão equipados com encaixes de tripé. A função
de iluminador auxiliar de AF do SC-29 não é suportada.
Imagens de Amostra
Imagens de Amostra
Um documento PDF com informações sobre iluminação e fotografi as de amostra que ilustram as carac-
terísticas do SB-300 está disponível a partir do seguinte website. Para descarregar, visite
http://nikonimglib.com/manual/
e navegue para “Câmaras SLR Digitais” > “Speedlights” > “SB-300”
Especifi cações
Especifi cações
Construção eletrónica
Construção eletrónica Transístor Bipolar de Porta Isolada (IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor) automá-
tico e circuito de série
Número guia (20°C)
Número guia (20°C) 18 (ISO 100, m)
Ângulo de iluminação
Ângulo de iluminação Abrange um ângulo de visão de objetivas de 27 mm (formato FX) ou de 18 mm
(formato DX)
Alcance efetivo do  ash (i-TTL)
Alcance efetivo do  ash (i-TTL)
0,6 m a 20 m; varia com a sensibilidade ISO, ângulo de ressalto e abertura
Opções disponíveis
Opções disponíveis
utilizando os controlos da
utilizando os controlos da
câmara
câmara
Modo de controlo do  ash: i-TTL, manual
Modo de  ash: Flash de enchimento (sincronização de cortina dianteira), cortina
dianteira com sincronização lenta, sincronização de cortina traseira e cortina trasei-
ra com sincronização lenta
Ângulo de ressalto
Ângulo de ressalto O fl ash roda verticalmente até 120° com paragens quando o fl ash aponta direta-
mente para a frente e a 60°, 75°, 90° e 120°
Dispositivo ligado/
Dispositivo ligado/
desligado
desligado
Botão de alimentação utilizado para ligar e desligar a SB-300
Fonte de alimentação
Fonte de alimentação Duas baterias recarregáveis Ni-MH (HR03) AAA ou duas pilhas alcalinas (LR03) AAA
Luz de  ash preparado
Luz de  ash preparado Carregamento completo: Acende-se
Aviso: Pisca (consulte A Luz de Flash Preparado”)
Duração do  ash
Duração do  ash Acende-se durante cerca de ⁄ s quando disparado à potência máxima
Duração das Pilhas/
Duração das Pilhas/
Baterias e Tempo de
Baterias e Tempo de
Reciclagem do Flash
Reciclagem do Flash
1
1
Tipo de pilha/bateria
Tipo de pilha/bateria
Tempo mínimo de reciclagem
Tempo mínimo de reciclagem
2
2
Duração
Duração
3
3
/tempo de reciclagem
/tempo de reciclagem
2
2
Alcalina Aprox. 4,0s
70 ou mais utilizações/
4,0 – 30s
Ni-MH Aprox. 3,5s
110 ou mais utilizações/
3,5 – 30s
Alavanca de bloqueio do
Alavanca de bloqueio do
encaixe de montagem
encaixe de montagem
O pino de bloqueio evita separação acidental
Outras opções
Outras opções Proteção térmica, atualização de fi rmware
4
Dimensões (L × A × P)
Dimensões (L × A × P) Aprox. 57,4× 65,4 × 62,3 mm
Peso
Peso Aprox. 120 g, incluindo duas pilhas AAA alcalinas
Aprox. 97 g, apenas o corpo
Acessórios fornecidos
Acessórios fornecidos Bolsa Maleável SS-DC1
1. Os valores são válidos para pilhas/baterias novas; os resultados reais podem variar com o desempe-
nho e outros fatores, mesmo entre pilhas/baterias de idades e marcas idênticas.
2. Tempo entre o disparo do fl ash à potência máxima e a iluminação da luz de fl ash preparado quando
o fl ash é disparado uma vez a cada 30 s.
3. Número de vezes que o fl ash pode ser disparado à potência máxima com iluminação da luz de fl ash
preparado dentro de 30 s.
4. O fi rmware pode ser atualizado a partir da câmara.
Especifi cações sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Nikon não será responsabilizada por danos que pos-
sam resultar de quaisquer erros que este manual possa conter. A menos que de outra forma declarado, todos
os valores são para uma unidade com pilhas/baterias novas a funcionar à temperatura especifi cada pela
Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ±3 °C.
Italiano
Ελληνικά
Polski
Grazie per aver acquistato un lampeggiatore Nikon SB-300. Quando usato con una fotocamera
che supporta il Nikon Creative Lighting System (CLS), l’SB-300 o re il controllo  ash i-TTL e
manuale (l’SB-300 può anche essere usato con fotocamere Nikon COOLPIX che supportano il
controllo  ash i-TTL, ma alcune funzioni potrebbero non essere disponibili; vedere il manuale
della fotocamera per ulteriori informazioni). Prima di utilizzare questo prodotto, leggere atten-
tamente sia queste istruzioni sia il manuale e l’altra documentazione fornita con la fotocamera.
Avviso per gli utenti europei
Questo simbolo indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti
negli appositi contenitori di rifi uti.
Le seguenti istruzioni sono rivolte esclusivamente agli utenti di paesi europei:
Il presente prodotto deve essere smaltito nell’apposito contenitore di rifi uti. Non
smaltire insieme ai rifi uti domestici.
La raccolta diff erenziata e il riciclaggio aiutano a preservare le risorse naturali e
a prevenire le conseguenze negative per la salute umana e per l’ambiente che
potrebbero essere provocate dallo smaltimento scorretto.
• Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare le autorità locali responsabili dello
smaltimento dei rifi uti.
Parti del lampeggiatore
Parti del lampeggiatore
(Figura 1)
(Figura 1)
1 Testina del fl ash
2 Finestra del fl ash
3 Perno di bloccaggio
4 Contatti segnale
5 Piedino di montaggio
6 Coperchio vano batteria
7 Angolo di inclinazione della
testina del fl ash
8 Interruttore di alimentazione
9 Leva di blocco del piedino di
montaggio
10 Spia di pronto lampo
Installazione delle batterie/batterie ricaricabili
Installazione delle batterie/batterie ricaricabili
(Figura 2)
(Figura 2)
L’unità SB-300 utilizza due batterie AAA ricaricabili Ni-MH (HR03) o due batterie alcaline AAA (LR03)
1
Aprire il coperchio vano batteria (
q
).
2
Inserire le batterie/batterie ricaricabili nell’orientamento mostrato e chiudere il coperchio
vano batteria (
w
).
Sostituzione delle batterie/batterie ricaricabili
Sostituzione delle batterie/batterie ricaricabili
Sostituire entrambe le batterie/batterie ricaricabili allo stesso tempo, usando batterie/batterie
ricaricabili nuove della stessa marca e dello stesso tipo. Non combinare batterie/batterie ricari-
cabili vecchie e nuove o batterie/batterie ricaricabili di marche o tipi diversi.
Collegamento del lampeggiatore
Collegamento del lampeggiatore
(Figura 3)
(Figura 3)
1
Spegnere la fotocamera e l’SB-300.
2
Confermare che la leva di blocco del piedino di montaggio sia spostata a sinistra (
q
).
3
Far scorrere il piedino di montaggio  no in fondo nella slitta accessori della fotocamera (
w
).
4
Ruotare la leva di blocco del piedino di montaggio a destra  no a farla scattare in posizione
rivolta verso LOCK (BLOCCO)” (
e
).
D
Fotocamere con unità  ash a sollevamento automatico
Accendere l’SB-300 quando è montato su una fotocamera dotata di un’unità fl ash incorporata a sollevamen-
to automatico. Quando l’SB-300 è spento, il fl ash incorporato della fotocamera potrebbe sollevarsi automa-
ticamente e colpire l’SB-300. L’SB-300 può essere rimosso per evitare che si attivi quando non è necessario.
D
Uso continuo
Se il fl ash viene attivato molte volte in rapida successione, il tempo di riciclo potrebbe essere esteso
per evitare il surriscaldamento del fl ash. I normali tempi di riciclo del fl ash saranno ripristinati quando
il fl ash si raff redda.
Rimozione del lampeggiatore
Rimozione del lampeggiatore
(Figura 4)
(Figura 4)
1
Spegnere la fotocamera e SB-300.
2
Girare la leva di blocco del piedino di montaggio verso sinistra (
q
) e far scorrere l’SB-300 dal-
la fotocamera (
w
). Non forzare; se l’unità non può essere rimossa dalla fotocamera, ruotare la
leva di blocco del piedino di montaggio completamente a sinistra, quindi fare scorrere l’unità
dalla fotocamera.
Modo di controllo fl ash
Modo di controllo fl ash
Controllo fl ash i-TTL
Controllo fl ash i-TTL
Quando l’unità SB-300 è montata su una fotocamera, la potenza del  ash viene regolata auto-
maticamente utilizzando il controllo  ash i-TTL. La portata e ettiva è 0,6 – 20 m, ma si noti che
l’intervallo varia in base a sensibilità (equivalenza ISO) e apertura.
Diaframma alla sensibilità ISO equivalente a
Diaframma alla sensibilità ISO equivalente a
Gamma e ettiva
Gamma e ettiva
50
50
100
100
200
200
400
400
800
800
1600
1600
3200
3200
6400
6400
m
m
——
1,4 2 2,8 4 5,6 1,4–20,0
——
1,4 2 2,8 4 5,6 8 1,0–18,0
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 0,7–12,7
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 0,6– 9,0
2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 0,6– 6,3
2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 0,6– 4,5
4 5,6 8 11 16 22 32
0,6– 3,1
5,6 8 11 16 22 32
——
0,6– 2,2
8 11162232
———
0,6– 1,5
11 16 22 32
————
0,6– 1,1
16 22 32
————
0,6– 0,7
Controllo fl ash manuale
Controllo fl ash manuale
Quando l’unità SB-300 è montata su una fotocamera, il controllo  ash manuale può essere
attivato selezionando Manuale come modo di controllo  ash per il  ash esterno opzionale
nei menu della fotocamera. Controllo  ash manuale non è disponibile con le fotocamere della
serie D3, della serie D2, D200, D80, della serie D70, D50 e F6.
Fotogra a a lampo rifl esso
Fotografi a a lampo rifl esso
(Figura 5)
(Figura 5)
La testa del  ash può essere ruotata per far “rimbalzare” (ri ettere) la luce da un so tto o da una
parete, di ondendo la luce del  ash per rendere le ombre meno violente, ridurre l’abbaglia-
mento proveniente da capelli, pelle e vestiario ed evitare che gli oggetti in primo piano risultino
“schiariti” o sovraesposti. Scegliere un angolo di ri essione in base alla distanza dal soggetto e a
quella tra la fotocamera e la super cie ri ettente.
Cura del prodotto
Cura del prodotto
Pulizia
Pulizia
Usare una pompetta per rimuovere polvere e altri residui, quindi stro nare delicatamente con un
panno morbido e asciutto.
Dopo aver usato l’SB-300 in spiaggia o al mare, ripulire la sabbia o il
sale con un panno leggermente inumidito con acqua distillata, quindi asciugare bene il prodotto
stro nandolo delicatamente con un panno asciutto.
L’SB-300 contiene una grande quantità di componenti elettronici di precisione. Non sotto-
porre a urti o vibrazioni.
Conservazione
Conservazione
Per evitare la formazione di ossidi o mu e, conservare l’SB-300 in un ambiente asciutto e ben
ventilato. Se deve essere messo in deposito per due settimane o più, rimuovere le batterie/
batterie ricaricabili per prevenire danni causati da perdite delle batterie/batterie ricaricabili.
Togliere il dispositivo dal luogo di conservazione circa una volta al mese ed attivarlo due o tre
volte per impedire il deterioramento del condensatore all’interno dell’unità. Non conservare il
dispositivo con insetticidi o in luoghi:
vicini ad apparecchiature che creano forti campi elettromagnetici, o
esposti a temperature estremamente alte che possono causare malfunzionamenti del prodot-
to, per esempio nelle vicinanze di un riscaldatore o in un veicolo chiuso in una giornata calda
Uso
Uso
Variazioni improvvise della temperatura, come quelle che si veri cano quando si entra o
si esce da un edi cio riscaldato in una giornata fredda, possono causare la formazione di
condensa all’interno del dispositivo. Per evitare la condensa, posizionare il dispositivo in una
borsa di plastica o in un altro contenitore sigillato prima di esporlo a variazioni improvvise
della temperatura.
Non usare il dispositivo in prossimità di apparecchi che producono forti campi elettromagne-
tici, come le antenne trasmittenti o le linee elettriche ad alta tensione. La mancata osservanza
di questa precauzione potrebbe causare malfunzionamento del prodotto.
Batterie/batterie ricaricabili
Batterie/batterie ricaricabili
Le grandi quantità di corrente usate dal  ash potrebbero far sì che le batterie ricaricabili di-
ventino inutilizzabili prima di raggiungere il limite di carica/scarica dichiarato dal produttore.
Quando si sostituiscono le batterie/batterie ricaricabili, spegnere il prodotto e inserire le bat-
terie/batterie ricaricabili di ricambio nell’orientamento corretto.
Lo sporco presente sui terminali della batteria può interrompere il  usso di corrente elettrica.
Pulire lo sporco dai terminali prima di inserire le batterie/batterie ricaricabili.
Dopo averlo attivato molte volte in rapida successione, il  ash potrebbe fermare l’attivazione
per permettere il ra reddamento delle batterie/batterie ricaricabili. Il funzionamento norma-
le può essere ripreso quando le batterie/batterie ricaricabili si sono ra reddate a su cienza.
Le batterie/batterie ricaricabili tendono a perdere capacità a basse temperature, recuperano
la carica persa quando hanno la possibilità di riposare e si scaricano lentamente quando non
sono in uso. Assicurarsi di controllare il livello delle batterie/batterie ricaricabili prima dell’uso
e di sostituire le batterie/batterie ricaricabili prima che si siano scaricate completamente.
Non conservare le batterie/batterie ricaricabili in luoghi soggetti ad alte temperature o ele-
vata umidità.
Per informazioni sul trattamento e sulla ricarica delle batterie ricaricabili, vedere la documen-
tazione fornita dai produttori delle batterie ricaricabili e del caricabatteria.
Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili. La mancata osservanza di questa precauzio-
ne potrebbe causare la rottura delle batterie.
Riciclaggio delle
Riciclaggio delle
batterie ricaricabili
batterie ricaricabili
Le batterie ricaricabili usate sono una risorsa importante; per pro-
teggere l'ambiente, riciclare le batterie ricaricabili usate in base alle
normative locali.
Appendice
Appendice
Modo standby: risparmio energetico delle batterie/batterie ricaricabili
Modo standby: risparmio energetico delle batterie/batterie ricaricabili
Se non viene eseguita alcuna operazione per 40 sec. o più, l’SB-300 toglie automaticamente
tensione per risparmiare sul consumo delle batterie/batterie ricaricabili (modo standby). Quan-
do è montato su una fotocamera, l’SB-300 toglierà tensione anche quando scade il timer di
standby della fotocamera. Il funzionamento normale può essere ripreso usando l’interruttore
di alimentazione dell’SB-300 o premendo il pulsante di scatto della fotocamera a metà corsa.
La spia di pronto lampo
La spia di pronto lampo
Stato
Stato
Spia pronto
Spia pronto
Problema/soluzione
Problema/soluzione
Il fl ash si è
attivato
Lampeggia per
circa 3s
*
Il soggetto potrebbe essere sottoesposto. Provare di nuovo dopo aver
ridotto la distanza dal soggetto, aver impostato l'apertura al numero
f/ più basso (apertura massima) o aver aumentato la sensibilità ISO.
Il fl ash non
si è attivato
Lampeggia una
volta al secondo
Il prodotto si è attivato varie volte in rapida successione e si è spento
temporaneamente per evitare il surriscaldamento. Spegnere il prodot-
to e attendere che si raff reddi.
Lampeggia due
volte al secondo
Batterie/batterie ricaricabili scariche. Sostituire le batterie/batterie ri-
caricabili.
Lampeggia otto
volte al secondo
Errore del circuito interno. Spegnere la fotocamera e il lampeggiatore,
quindi rimuovere il lampeggiatore e portarlo a un centro assistenza
autorizzato Nikon.
Lampeggia
quattro volte per
0,5sec a interval-
li di 0,5 sec
La fotocamera non supporta CLS. Il fl ash non può essere utilizzato.
* Solo modo di controllo fl ash i-TTL.
Accessori compatibili
Accessori compatibili
Cavi Sincro TTL SC-29/28/17: questi cavi da 1,5 m possono essere utilizzati per collegare l’SB-300 alla foto-
camera per l’uso al di fuori della fotocamera e sono dotati di prese treppiedi. La funzione dell’illuminatore
ausiliario AF SC-29 non è supportata.
Immagini campione
Immagini campione
Un documento pdf contenente informazioni sull’illuminazione e immagini campione che illu-
strano le funzioni dell’SB-300 è disponibile dal seguente sito web. Per scaricarlo, visitare
http://nikonimglib.com/manual/
e andare a “Fotocamere digitali SLR” > “Lampeggiatori” > “SB-300”
Specifi che
Specifi che
Costruzione elettronica
Costruzione elettronica Transistor Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) e sistema di circuiti
in serie
Numero guida (20°C)
Numero guida (20°C) 18 (ISO 100, m)
Angolo di illuminazione
Angolo di illuminazione Copre l’angolo di campo di un obiettivo 27 mm (formato FX) o di un obiettivo
18 mm (formato DX)
Distanza  ash e ettiva (i-TTL)
Distanza  ash e ettiva (i-TTL) Da 0,6 m a 20 m; varia con la sensibilità ISO, l'angolo di rifl essione e l'apertura
Opzioni disponibili usando i
Opzioni disponibili usando i
controlli della fotocamera
controlli della fotocamera
Modo di controllo  ash: i-TTL, manuale
Modo  ash: fi ll fl ash (sincro sulla prima tendina), sincro su tempi lenti sulla prima
tendina, sincro sulla seconda tendina e sincro su tempi lenti sulla seconda tendina
Angolo di ri essione
Angolo di ri essione Il fl ash ruota verticalmente fi no a 120° con blocchi in posizione frontale e a 60°,
75°, 90° e 120°
Accensione/
Accensione/
spegnimento del dispositivo
spegnimento del dispositivo
Interruttore di alimentazione usato per accendere e spegnere SB-300
Fonte di alimentazione
Fonte di alimentazione Due batterie ricaricabili AAA Ni-MH (HR03) o due batterie alcaline AAA (LR03)
Spia di pronto lampo
Spia di pronto lampo Ricarica completa: si accende
Avviso: lampeggia (vedere "La spia di pronto lampo")
Durata del  ash
Durata del  ash Si accende per circa ⁄ s quando attivato a piena potenza
Durata delle batterie/batterie
Durata delle batterie/batterie
ricaricabili e tempo di riciclo
ricaricabili e tempo di riciclo
del  ash
del  ash
1
1
Tipo di batterie/
Tipo di batterie/
batterie ricaricabili
batterie ricaricabili
Tempo minimo di riciclo
Tempo minimo di riciclo
2
2
Durata
Durata
3
3
/tempo di riciclo
/tempo di riciclo
2
2
Alcalina Circa 4,0s 70 o più usi/4,0 – 30s
Ni-MH Circa 3,5s 110 o più usi/3,5 – 30s
Leva di blocco del piedino di
Leva di blocco del piedino di
montaggio
montaggio
Il perno di bloccaggio previene il distacco accidentale
Altre opzioni
Altre opzioni Protezione termica, aggiornamento del fi rmware
4
Dimensioni (L × A × P)
Dimensioni (L × A × P) Circa 57,4 × 65,4 × 62,3 mm
Peso
Peso Circa 120 g, incluse due batterie alcaline AAA
Circa 97 g, solo corpo macchina
Accessori in dotazione
Accessori in dotazione Custodia morbida SS-DC1
1. Le cifre si riferiscono a batterie/batterie ricaricabili nuove; i risultati eff ettivi potrebbero variare con le
prestazioni e altri fattori anche tra batterie/batterie ricaricabili della stessa marca ed età.
2. Il tempo che intercorre tra l’emissione del fl ash a piena potenza e l’illuminarsi della spia di pronto
lampo quando il fl ash viene attivato ogni 30 s.
3. Il numero di volte che il fl ash può essere attivato a piena potenza con la spia di pronto lampo che si
illumina entro 30 s.
4. Il fi rmware può essere aggiornato dalla fotocamera.
Specifi che soggette a modifi che senza preavviso. Nikon non è responsabile per possibili danni provocati da
eventuali errori presenti in questo manuale. Se non diversamente specifi cato, tutte le cifre si riferiscono a una
unità con batterie/batterie ricaricabili nuove che funziona alla temperatura specifi cata da Camera and Ima-
ging Products Association (CIPA): 23 ± 3 °C.
Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός φλας Speedlight Nikon SB-300. Όταν χρησιμοποιείται με
μία φωτογραφική μηχανή που υποστηρίζει το Nikon Creative Lighting System (CLS - Σύστημα
Δημιουργικού Φωτισμού), το SB-300 προσφέρει χειροκίνητο έλεγχο και έλεγχο φλας i-TTL (το
SB-300 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με φωτογραφικές μηχανές Nikon COOLPIX που υπο-
στηρίζουν τη λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL, αλλά μερικές λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής μηχανής για λεπτομέρειες).
Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά και αυτές τις οδηγίες και το εγ-
χειρίδιο οδηγιών και άλλη έγγραφη τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με τη φωτογραφική μηχανή.
Σημείωση για τους πελάτες στην Ευρώπη
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει
να συλλέγονται ξεχωριστά.
Τα παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις χώρες της Ευρώπης:
Αυτό το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή από κατάλληλο σημείο. Να μην
απορρίπτεται όπως τα οικιακά απόβλητα.
Η ξεχωριστή συλλογή και η ανακύκλωση βοηθά στη συντήρηση των φυσικών πόρων
και την πρόληψη αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που
μπορούν να προκληθούν από τη λανθασμένη απόρριψη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τις τοπικές
αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Μέρη του φλας Speedlight
Μέρη του φλας Speedlight
(Εικόνα 1)
(Εικόνα 1)
1 Κεφαλή φωτισμού φλας
2 Παράθυρο φωτισμού φλας
3 Περόνη ασφαλείας
4 Επαφές σήματος
5 Πέδιλο μοντούρας
6 Καπάκι διαμερίσματος μπαταρίας
7 Γωνία κλίσης κεφαλής φωτισμού
φλας
8 Διακόπτης τροφοδοσίας
9 Μοχλός ασφάλισης πέδιλου
μοντούρας
10 Φωτισμός ετοιμότητας φλας
Τοποθέτηση των Μπαταριών
Τοποθέτηση των Μπαταριών
(Εικόνα 2)
(Εικόνα 2)
Η SB-300 παίρνει δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ Ni-MH (HR03) ή δύο αλκαλικές μπα-
ταρίες AAA (LR03).
1
Ανοίξτε το καπάκι διαμερίσματος μπαταρίας (
q
).
2
Εισάγετε τις μπαταρίες με τον προσανατολισμό που υποδεικνύεται και κλείστε το καπάκι δια-
μερίσματος μπαταρίας (
w
).
Αντικατάσταση των Μπαταριών
Αντικατάσταση των Μπαταριών
Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα με καινούριες μπαταρίες ίδιου τύπου και
κατασκευαστή. Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων
ή κατασκευής.
Προσάρτηση του φλας Speedlight
Προσάρτηση του φλας Speedlight
(Εικόνα 3)
(Εικόνα 3)
1
Απενεργοποιήστε τη μηχανή και το SB-300.
2
Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ασφάλισης πέδιλου μοντούρας είναι ανεστραμμένος προς τα αρι-
στερά (
q
).
3
Σύρετε το πέδιλο μοντούρας τελείως μέσα στο πέδιλο εξαρτημάτων της φωτογραφικής μη-
χανής (
w
).
4
Περιστρέψτε τον μοχλό ασφάλισης πέδιλου μοντούρας προς τα δεξιά έως ότου ασφαλίσει
στη θέση που δείχνει προς το «LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)» (
e
).
D
Φωτογραφικές Μηχανές με Μονάδες Φλας Αυτόματης Ανύψωσης
Ενεργοποιήστε το SB-300 όταν είναι προσαρτημένο σε φωτογραφική μηχανή με ενσωματωμένη μο-
νάδα φλας αυτόματης ανύψωσης. Όταν το SB-300 είναι απενεργοποιημένο, το ενσωματωμένο φλας
της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να ανυψωθεί αυτόματα και να χτυπήσει το SB-300. Μπορείτε να
αφαιρέσετε το SB-300 για να αποφύγετε τη λειτουργία του όταν δεν χρειάζεται.
D
Συνεχής Χρήση
Εάν το φλας πυροδοτηθεί πολλές φορές διαδοχικά, ο χρόνος επαναχρησιμοποίησης μπορεί να επε-
κταθεί για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του φλας. Ο κανονικός χρόνος επαναχρησιμοποίησης θα
αποκατασταθεί όταν κρυώσει το φλας..
Αφαίρεση του φλας Speedlight
Αφαίρεση του φλας Speedlight
(Εικόνα 4)
(Εικόνα 4)
1
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και το SB-300.
2
Διπλώστε τον μοχλό ασφάλισης πέδιλου μοντούρας προς τα αριστερά (
q
) και σύρετε το
SB-300 από τη φωτογραφική μηχανή (
w
). Μην ασκείτε δύναμη. Αν η μονάδα δεν μπορεί να
αφαιρεθεί από τη φωτογραφική μηχανή, περιστρέψτε τον μοχλό ασφάλισης πέδιλου μοντού-
ρας τελείως προς τα αριστερά και, στη συνέχεια, ολισθήστε τη μονάδα από τη φωτογραφική
μηχανή.
Λειτουργία Ελέγχου Φλας
Λειτουργία Ελέγχου Φλας
Έλεγχος Φλας i-TTL
Έλεγχος Φλας i-TTL
Όταν το SB-300 έχει τοποθετηθεί σε φωτογραφική μηχανή, η απόδοση φλας ρυθμίζεται αυ-
τόματα με τον έλεγχο φλας i-TTL. Το εύρος κάλυψης είναι 0,6 – 20 m, αλλά έχετε υπόψη ότι η
απόσταση ποικίλλει ανάλογα με την ευαισθησία (ισοδυναμία ISO) και το διάφραγμα.
Διάφραγμα σε ISO ισοδύναμο με
Διάφραγμα σε ISO ισοδύναμο με
Εύρος κάλυψης
Εύρος κάλυψης
50
50
100
100
200
200
400
400
800
800
1600
1600
3200
3200
6400
6400
m
m
——
1,4 2 2,8 4 5,6 1,4–20,0
——
1,4 2 2,8 4 5,6 8 1,0–18,0
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 0,7–12,7
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 0,6– 9,0
2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 0,6– 6,3
2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 0,6– 4,5
4 5,6 8 11162232
0,6– 3,1
5,6 8 11162232
——
0,6– 2,2
811162232
———
0,6– 1,5
11 16 22 32
————
0,6– 1,1
16 22 32
————
0,6– 0,7
Χειροκίνητος Έλεγχος Φλας
Χειροκίνητος Έλεγχος Φλας
Όταν το SB-300 έχει τοποθετηθεί σε φωτογραφική μηχανή, ο χειροκίνητος έλεγχος φλας μπορεί
να ενεργοποιηθεί με την επιλογή Χειροκίνητος ως λειτουργία ελέγχου φλας για την προαιρετι-
κή μονάδα φλας στα μενού της φωτογραφικής μηχανής. Ο χειροκίνητος έλεγχος φλας δεν είναι
διαθέσιμος με τις φωτογραφικές μηχανές της σειράς D3, της σειράς D2, D200, D80, της σειράς
D70, D50 και F6.
Φωτογράφιση με Αναπτυσσόμενο Φλας
Φωτογράφιση με Αναπτυσσόμενο Φλας
(Εικόνα 5)
(Εικόνα 5)
Η κεφαλή του φλας μπορεί να περιστραφεί ώστε να «αναπτύσσει» (να αντανακλά) τον φωτισμό
από ένα ταβάνι ή τοίχο, διασκορπίζοντας το φως από το φλας για να γίνουν οι σκιές λιγότερο
σκληρές, για να μειωθεί το θάμπωμα από τα μαλλιά, το δέρμα και τα ρούχα, και για την απο-
φυγή «ξεθωριάσματος» ή υπερέκθεσης των αντικειμένων σε πρώτο πλάνο. Επιλέξτε μία γωνία
αναπήδησης σύμφωνα με την απόσταση από το θέμα και ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή
και την επιφάνεια αντανάκλασης.
Φροντίδα Προϊόντος
Φροντίδα Προϊόντος
Καθαρισμός
Καθαρισμός
Χρησιμοποιήστε ένα φυσητήρι για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα χνούδια, και στη συνέχεια
σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μετά τη χρήση του SB-300 στην παραλία ή
σε ακτή, καθαρίστε την άμμο ή το αλάτι με ένα πανί, ελαφρά νοτισμένο σε αποσταγμένο
νερό και στη συνέχεια στεγνώστε σχολαστικά τη μηχανή σκουπίζοντάς την προσεκτικά με
ένα στεγνό πανί.
Το SB-300 περιέχει ένα μεγάλο αριθμό από ηλεκτρονικά ακριβείας. Μην το υποβάλετε σε
χτυπήματα ή κραδασμούς.
Αποθήκευση
Αποθήκευση
Για να αποφευχθεί η μούχλα ή οι μύκητες, αποθηκεύστε το SB-300 σε ξηρό μέρος με καλό
αερισμό. Αν πρόκειται να αποθηκευτεί για δύο εβδομάδες ή περισσότερο, αφαιρέστε τις μπα-
ταρίες για να αποφύγετε ζημιές που προκαλούνται από τη διαρροή των μπαταριών. Βγάζετε τη
συσκευή από το μέρος αποθήκευσης περίπου μία φορά το μήνα και ενεργοποιήστε τη δύο ή
τρεις φορές για να αποφύγετε τη φθορά του εσωτερικού πυκνωτή. Μην αποθηκεύετε τη συ-
σκευή με εντομοκτόνα ή σε μέρη που:
είναι κοντά σε εξοπλισμό που παράγει έντονα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ή
εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες που μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουρ-
γία του προϊόντος, όπως δίπλα σε θερμάστρα ή σε ένα κλειστό όχημα σε μια πολύ ζεστή μέρα
Χρήση
Χρήση
Οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας, όπως όταν μπαίνετε ή βγαίνετε από ένα θερμαινόμενο
κτίριο μια κρύα μέρα, μπορεί να προκαλέσουν συγκέντρωση υγρασίας στο εσωτερικό της
συσκευής. Για να αποφύγετε τη συγκέντρωση υγρασίας, τοποθετείτε τη συσκευή σε μία θήκη
μεταφοράς ή σε μία πλαστική σακούλα πριν από την έκθεση της συσκευής σε απότομες αλ-
λαγές θερμοκρασίας.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμό που παράγει ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά
πεδία, όπως πύργους μετάδοσης ή γραμμές υψηλής τάσης. Η μη τήρηση αυτής της προφύλα-
ξης ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος.
Μπαταρίες
Μπαταρίες
Οι μεγάλες ποσότητες ρεύματος που χρησιμοποιούνται από το φλας, μπορεί να οδηγήσουν
τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο να καταστούν ακατάλληλες για χρήση πριν φτάσουν
στο όριο φόρτισης/αποφόρτισης, που έχει δηλωθεί από τον κατασκευαστή.
Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, απενεργοποιήστε τη μηχανή και εισάγετε τις μπατα-
ρίες αντικατάστασης με τον σωστό προσανατολισμό.
Λόγω της παρουσίας ακαθαρσιών στους πόλους της μπαταρίας μπορεί να διακοπεί η ροή
ρεύματος. Καθαρίστε τις ακαθαρσίες από τους πόλους πριν από την εισαγωγή των μπαταριών.
Αφού το φλας έχει ανάψει πολλές φορές σε γρήγορη διαδοχή, ενδέχεται να σταματήσει να
ανάβει για να κρυώσουν οι μπαταρίες. Η κανονική λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί όταν οι
μπαταρίες έχουν κρυώσει αρκετά.
Οι μπαταρίες έχουν την τάση να χάνουν το φορτίο τους σε χαμηλές θερμοκρασίες, να ανα-
κτούν τη χαμένη τάση όταν μένουν αδρανείς, και να αποφορτίζονται όταν δεν χρησιμοποι-
ούνται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τη στάθμη της μπαταρίας πριν από τη χρήση της και
αντικαταστήστε τις μπαταρίες πριν αποφορτιστούν πλήρως.
Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε μέρη που υπόκεινται σε υψηλές θερμοκρασίες ή υψηλή
υγρασία.
Για πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και τη φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών,
ανατρέξτε στην έγγραφη τεκμηρίωση που παρέχεται από τον κατασκευαστή της μπαταρίας
και του φορτιστή μπαταρίας.
Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Η μη τήρηση αυτής
της προφύλαξης ενδέχεται να προκαλέσει σπάσιμο των μπαταριών.
Ανακύκλωση των
Ανακύκλωση των
επαναφορτιζόμενων
επαναφορτιζόμενων
μπαταριών
μπαταριών
Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι πολύτιμοι πόροι. Για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, ανακυκλώνετε τις χρησιμοποιημένες
μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Παράρτημα
Παράρτημα
Λειτουργία Αναμονής: Εξοικονόμηση Ισχύος Μπαταρίας
Λειτουργία Αναμονής: Εξοικονόμηση Ισχύος Μπαταρίας
Εάν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για περίπου 40 δ ή περισσότερο, η ισχύς του SB-300 θα μει-
ωθεί αυτόματα για συντήρηση των μπαταριών (λειτουργία αναμονής). Όταν έχει τοποθετηθεί
σε φωτογραφική μηχανή, η ισχύς του SB-300 θα μειωθεί επίσης, όταν λήξει ο χρονομέτρης
αναμονής της μηχανής. Η κανονική λειτουργία μπορεί να αποκατασταθεί χρησιμοποιώντας τον
διακόπτη τροφοδοσίας του SB-300 ή πιέζοντας το κουμπί λήψης της μηχανής μέχρι τη μέση.
Ο Φωτισμός Ετοιμότητας Φλας
Ο Φωτισμός Ετοιμότητας Φλας
Κατάσταση
Κατάσταση
Φωτισμός
Φωτισμός
ετοιμότητας
ετοιμότητας
Πρόβλημα/λύση
Πρόβλημα/λύση
Το φλας
άναψε
Αναβοσβήνει για
3δευτ. περίπου
*
Το θέμα ενδέχεται να έχει ανεπαρκή έκθεση. Προσπαθήστε ξανά
μετά τη μείωση της απόστασης από το θέμα, τη ρύθμιση του δι-
αφράγματος στον μικρότερο αριθμό f (μέγιστο διάφραγμα) ή την
αύξηση της ευαισθησίας ISO.
Το φλας δεν
άναψε
Αναβοσβήνει
μία φορά ανά
δευτερόλεπτο
Το προϊόν έχει ανάψει αρκετές φορές σε γρήγορη διαδοχή και έχει
σβήσει προσωρινά για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. Απενεργο-
ποιήστε το προϊόν και περιμένετε να κρυώσει.
Αναβοσβήνει
δύο φορές ανά
δευτερόλεπτο
Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Αναβοσβήνει
οκτώ φορές ανά
δευτερόλεπτο
Σφάλμα στο εσωτερικό κύκλωμα. Απενεργοποιήστε την φωτογρα-
φική μηχανή και το φλας Speedlight, και στη συνέχεια αφαιρέστε το
φλας Speedlight και πηγαίνετέ το σε έναν εξουσιοδοτημένο αντι-
πρόσωπο σέρβις της Nikon.
Αναβοσβήνει
τέσσερις φορές για
0,5 δ σε διαστήμα-
τα του 0,5 δ
Η φωτογραφική μηχανή δεν υποστηρίζει το CLS. Δεν είναι δυνατή
η χρήση του φλας.
* Μόνο λειτουργία ελέγχου φλας i-TTL.
Συμβατά Εξαρτήματα
Συμβατά Εξαρτήματα
Καλώδιο Τηλεχειρισμού TTL SC-29/28/17: Αυτά τα καλώδια του 1,5 m μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
σύνδεση του SB-300 με τη φωτογραφική μηχανή για χρήση εκτός μηχανής και είναι εξοπλισμένα με
υποδοχές τριπόδου. Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία βοηθητικού φωτισμού AF του SC-29.
Ενδεικτικές Εικόνες
Ενδεικτικές Εικόνες
Ένα έγγραφο pdf με πληροφορίες ως προς τον φωτισμό και ενδεικτικές φωτογραφίες, όπου
απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά της SB-300, είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο ιστότοπο. Για να
το κατεβάσετε, επισκεφθείτε τον ιστότοπο
http://nikonimglib.com/manual/
και μεταβείτε στην ενότητα «Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές SLR» > «Φλας Speedlight» >
«SB-300»
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Ηλεκτρονική κατασκευή
Ηλεκτρονική κατασκευή Αυτόματο Διπολικό Τρανζίστορ Μεμονωμένης Θύρας (IGBT) και κύκλωμα σειράς
Αριθμός οδηγού (20 °C)
Αριθμός οδηγού (20 °C) 18 (ISO 100, m)
Γωνία φωτισμού
Γωνία φωτισμού Καλύπτει γωνία προβολής φακού 27 mm (φορμά FX) ή φακού 18 mm (φορμά DX)
Ωφέλιμο εύρος φωτισμού
Ωφέλιμο εύρος φωτισμού
φλας (i-TTL)
φλας (i-TTL)
0,6 m έως και 20 m. Ποικίλλει ανάλογα με την ευαισθησία ISO, τη γωνία αναπήδη-
σης και το διάφραγμα
Διαθέσιμες επιλογές χρησι-
Διαθέσιμες επιλογές χρησι-
μοποιώντας τα χειριστήρια
μοποιώντας τα χειριστήρια
της φωτογραφικής μηχανής
της φωτογραφικής μηχανής
Λειτουργία ελέγχου φλας: i-TTL, χειροκίνητη
Λειτουργία φλας: Συμπληρωματικός φωτισμός φλας (συγχρονισμός με τη μπρο-
στινή κουρτίνα), μπροστινή κουρτίνα με αργό συγχρονισμό, συγχρονισμός με
την πίσω κουρτίνα και πίσω κουρτίνα με αργό συγχρονισμό
Γωνία αναπήδησης
Γωνία αναπήδησης Το φλας περιστρέφεται κάθεται έως και 120° με παύσεις όταν ο φωτισμός φλας
στοχεύει ακριβώς ευθεία και στις 60°, 75°, 90° και 120°
Ενεργοποίηση/απενεργοποί-
Ενεργοποίηση/απενεργοποί-
ηση συσκευής
ηση συσκευής
Ο διακόπτης τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση και απενεργοποί-
ηση του SB-300
Πηγή τροφοδοσίας
Πηγή τροφοδοσίας Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ΑΑΑ Ni-MH (HR03) ή δύο αλκαλικές μπατα-
ρίες AAA (LR03)
Φωτισμός ετοιμότητας φλας
Φωτισμός ετοιμότητας φλας Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί: Φώτα
Προειδοποίηση: Αναβοσβήνει (ανατρέξτε στην ενότητα «Ο Φωτισμός Ετοιμότη-
τας Φλας»)
Διάρκεια φωτισμού φλας
Διάρκεια φωτισμού φλας Ανάβει για περίπου ⁄  δ όταν έχει ενεργοποιηθεί σε πλήρη ισχύ
Αντοχή Μπαταρίας και
Αντοχή Μπαταρίας και
Ρυθμός Πυροδότησης Φλας
Ρυθμός Πυροδότησης Φλας
1
1
Τύπος μπαταρίας
Τύπος μπαταρίας
Ελάχιστος ρυθμός
Ελάχιστος ρυθμός
πυροδότησης
πυροδότησης
2
2
Διάρκεια ζωής
Διάρκεια ζωής
3
3
/
/
ρυθμός πυροδότησης
ρυθμός πυροδότησης
2
2
Αλκαλική Περίπου 4,0δ
70 ή περισσότερες χρήσεις/
4,0 – 30δ
Ni-MH Περίπου 3,5δ
110 ή περισσότερες χρήσεις/
3,5 – 30δ
Μοχλός ασφάλισης πέδιλου
Μοχλός ασφάλισης πέδιλου
μοντούρας
μοντούρας
Η περόνη ασφαλείας αποτρέπει την κατά λάθος αποκόλληση
Άλλες επιλογές
Άλλες επιλογές Θερμική διακοπή, ενημέρωση fi rmware
4
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β) Περίπου 57,4 × 65,4 × 62,3 mm
Βάρος
Βάρος Περίπου 120 g, συμπεριλαμβανομένων δύο αλκαλικών μπαταριών ΑΑΑ
Περίπου 97 g, μόνο το σώμα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Παρεχόμενα εξαρτήματα Μαλακή Θήκη SS-DC1
1. Οι τιμές αφορούν νέες μπαταρίες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με
την απόδοση των μπαταριών και άλλων παραγόντων ακόμη και μεταξύ μπαταριών ίδιας ηλικίας και
κατασκευής.
2. Χρόνος ανάμεσα στην πυροδότηση φλας σε πλήρη ισχύ και την ενεργοποίηση του φωτισμού ετοιμό-
τητας φλας όταν το φλας ανάβει μία φορά κάθε 30 δευτ.
3. Ο αριθμός των φορών που μπορεί το φλας να ενεργοποιηθεί σε πλήρη ισχύ με ενεργοποίηση του
φωτισμού ετοιμότητας φλας μέσα σε 30 δευτ.
4. Το fi rmware μπορεί να ενημερωθεί από τη μηχανή.
Οι προδιαγραφές μπορεί να υποστούν αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η Nikon δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που
μπορεί να προκύψουν από τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να περιέχει αυτό το εγχειρίδιο. Εκτός εάν αναφέρε-
ται διαφορετικά, όλες οι τιμές ισχύουν για μονάδα με καινούριες μπαταρίες που λειτουργεί με θερμοκρασία
καθορισμένη από την Camera and Imaging Products Association (CIPA–Σύνδεσμος Προϊόντων Φωτογραφι-
κών Μηχανών και Απεικόνισης): 23 ±3 °C.
Dziękujemy za zakup lampy błyskowej Nikon SB-300. Podczas użytkowania w połączeniu z apa-
ratem obsługującym kreatywny system oświetlenia  rmy Nikon (ang. Creative Lighting System
- CLS) lampa SB-300 oferuje tryb sterowania lampą i-TTL oraz manualny tryb sterowania lampą
(lampy SB-300 można także używać w połączeniu z aparatami Nikon COOLPIX obsługujący-
mi sterowanie lampą w trybie i-TTL, ale niektóre funkcje mogą być niedostępne; aby uzysk
szczegółowe informacje, skorzystaj z instrukcji aparatu). Przed rozpoczęciem korzystania z tego
produktu proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje, a także instrukcję oraz pozostałą do-
kumentację dołączoną do aparatu.
Uwaga dla klientów w Europie
Ten symbol wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej
zbiórce odpadów.
Poniższe informacje dotyczą tylko użytkowników w krajach europejskich:
Ten produkt należy wyrzucać do śmieci osobno w odpowiednich punktach zbiórki
odpadów. Nie należy go wyrzucać z odpadami z gospodarstw domowych.
Selektywna zbiórka odpadów i recykling pomagają oszczędzać zasoby naturalne
i zapobiegać negatywnym konsekwencjom dla ludzkiego zdrowia i środowiska
naturalnego, które mogłyby być spowodowane nieodpowiednim usuwaniem odpadów.
Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy lub w wydziale miejscowych władz
zajmującym się utylizacją odpadów.
Części lampy błyskowej
Części lampy błyskowej
(Rysunek 1)
(Rysunek 1)
1 Główka lampy błyskowej
2 Okno lampy błyskowej
3 Bolec blokujący
4 Styki sygnałowe
5 Stopka mocowania
6 Pokrywa komory akumulatorów/
baterii
7 Kąt nachylenia główki lampy
8 Włącznik zasilania
9 wignia blokady stopki
mocowania
10 Lampka gotowości lampy
błyskowej
Wkładanie akumulatorów/baterii
Wkładanie akumulatorów/baterii
(Rysunek 2)
(Rysunek 2)
Lampa SB-300 może być zasilana dwoma akumulatorami niklowo-wodorkowymi (HR03) AAA
lub dwiema bateriami alkalicznymi (LR03) AAA.
1
Otwórz pokrywę komory akumulatorów/baterii (
q
).
2
Włóż akumulatory/baterie w pozycji przedstawionej na ilustracji i zamknij pokrywę komory
akumulatorów/baterii (
w
).
Wymiana akumulatorów/baterii
Wymiana akumulatorów/baterii
Wymieniaj obie baterie lub oba akumulatory jednocześnie, zastępując je nowymi akumulato-
rami/bateriami tej samej marki i tego samego typu. Nie stosuj jednocześnie starych i nowych
akumulatorów/baterii ani akumulatorów/baterii różnych typów lub marek.
Podłączanie lampy błyskowej
Podłączanie lampy błyskowej
(Rysunek 3)
(Rysunek 3)
1
Wyłącz aparat i lampę SB-300.
2
Sprawdź, czy dźwignia blokady stopki mocowania jest przestawiona w lewo (
q
).
3
Wsuń stopkę mocowania do końca w sanki mocujące aparatu (
w
).
4
Przekręcaj dźwignię blokowania stopki mocowania w prawo, aż do jej zatrzaśnięcia w po-
prawnym położeniu wskazującym na napis LOCK” (
e
).
D
Aparaty z automatycznie podnoszonymi lampami błyskowymi
Włącz lampę SB-300 po jej zamocowaniu na aparacie z wbudowaną, automatycznie podnoszoną
lampą błyskową. Kiedy lampa SB-300 jest wyłączona, wbudowana lampa błyskowa aparatu może się
automatycznie podnieść i uderzyć w lampę SB-300. Lampę SB-300 można odłączyć, aby zapobiec emi-
towaniu przez nią błysków, kiedy nie jest to wymagane.
D
Nieprzerwane użytkowanie
Jeśli lampa błyskowa wyemituje błysk wielokrotnie raz za razem, czas ponownego ładowania lampy
błyskowej może zostać wydłużony, aby zapobiec jej przegrzaniu. Normalny czas ponownego ładowania
lampy błyskowej zostanie przywrócony po ostygnięciu lampy.
Odłączanie lampy błyskowej
Odłączanie lampy błyskowej
(Rysunek 4)
(Rysunek 4)
1
Wyłącz aparat i lampę SB-300.
2
Przestaw dźwignię blokowania stopki mocowania w lewo (
q
)Przestaw dźwignię blokowa-
nia stopki mocowania w lewo (
w
). Nie używaj siły. Jeśli odłączenie lampy od aparatu jest
niemożliwe, przekręć dźwignię blokowania stopki mocowania do końca w lewo, a następnie
zsuń lampę z aparatu.
Tryb sterowania lampą błyskową
Tryb sterowania lampą błyskową
Sterowanie lampą w trybie i-TTL
Sterowanie lampą w trybie i-TTL
Kiedy lampa SB-300 jest zamocowana na aparacie, moc błysku jest regulowana automatycznie
przy pomocy sterowania lampą w trybie i-TTL. Skuteczny zasięg wynosi 0,6 – 20 m, ale zwróć
uwagę, że zasięg różni się w zależności od czułości (odpowiednika ISO) oraz przysłony.
Przysłona przy czułości ISO
Przysłona przy czułości ISO
Skuteczny zasięg
Skuteczny zasięg
50
50
100
100
200
200
400
400
800
800
1600
1600
3200
3200
6400
6400
m
m
——
1,4 2 2,8 4 5,6 1,4–20,0
——
1,4 2 2,8 4 5,6 8 1,0–18,0
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 0,7–12,7
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 0,6– 9,0
2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 0,6– 6,3
2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 0,6– 4,5
4 5,6 8 11162232
0,6– 3,1
5,6 8 11162232
——
0,6– 2,2
8 11162232
———
0,6– 1,5
11 16 22 32
————
0,6– 1,1
16 22 32
————
0,6– 0,7
Tryb manualny sterowania lampą błyskową
Tryb manualny sterowania lampą błyskową
Kiedy lampa SB-300 jest zamocowana na aparacie, tryb manualny sterowania lampą błyskową
można włączyć, wybierając Tryb manualny jako tryb sterowania lampą błyskową dla opcjonal-
nej lampy błyskowej w menu aparatu. Manualny tryb sterowania lampą błyskową jest niedo-
stępny w połączeniu z aparatami z serii D3, D2 i D70, a także z aparatami D200, D80, D50 i F6.
Fotografowanie z użyciem błysku odbitego
Fotografowanie z użyciem błysku odbitego
(Rysunek 5)
(Rysunek 5)
Główkę lampy błyskowej można obrócić, aby odbić światło lampy błyskowej od su tu lub ścia-
ny w celu jego rozproszenia, co powoduje zmiękczenie cieni, ograniczenie odblasków włosów,
skóry i ubrań, a także zapobiega „wypaleniu” lub prześwietleniu obiektów na pierwszym planie.
Dobierz kąt odbicia w zależności od odległości od fotografowanego obiektu oraz odległości
pomiędzy aparatem a powierzchnią odbijającą światło.
Dbanie o produkt
Dbanie o produkt
Czyszczenie
Czyszczenie
Kurz i pyłki należy usunąć gruszką, a następnie delikatnie wytrzeć lampę błyskową miękką,
suchą szmatką. Jeżeli lampa SB-300 była używana na plaży lub nad morzem, należy usunąć
ewentualny piasek lub sól szmatką zwilżoną w wodzie destylowanej, a następnie dobrze wy-
suszyć lampę, wycierając ją delikatnie suchą ściereczką.
Lampa SB-300 zawiera dużą liczbę układów elektroniki precyzyjnej. Nie narażaj jej na wstrząsy
ani drgania.
Przechowywanie
Przechowywanie
Aby zapobiec powstawaniu pleśni, lampę SB-300 należy przechowywać w suchym i dobrze
wentylowanym miejscu. Jeśli lampa błyskowa ma być przechowywana przez dwa tygodnie
lub dłużej, wyjmij z niej akumulatory/baterie, aby zapobiec uszkodzeniom, do jakich mogłoby
dojść w wyniku wycieku elektrolitu z akumulatorów/baterii. Wyjmuj lampę z miejsca przecho-
wywania około raz na miesiąc i emituj błysk dwa lub trzy razy, aby zapobiec usterce kondensa-
tora wewnątrz urządzenia. Urządzenia nie należy przechowywać w obecności środków owado-
bójczych ani w następujących miejscach:
znajdujących się w pobliżu urządzeń generujących silne pola elektromagnetyczne lub
narażonych na skrajnie wysokie temperatury, które mogłyby spowodować wadliwe działanie
produktu, np. obok grzejnika lub w zamkniętym pojeździe w gorący dzień.
Użytkowanie
Użytkowanie
Nagłe zmiany temperatury, np. podczas wchodzenia i wychodzenia z ogrzewanego budynku
wchłodny dzień, mogą powodować skraplanie się pary wodnej wewnątrz urządzenia. Aby
zapobiec skraplaniu się pary wodnej, umieść urządzenie w plastikowej torebce lub innym
szczelnym pojemniku przed narażeniem go na nagłą zmianę temperatury.
Nie używaj tego urządzenia w pobliżu urządzeń wytwarzających silne pola elektromagnetycz-
ne, takich jak słupy napowietrznej linii przesyłowej lub linie elektroenergetyczne wysokiego
napięcia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować wadliwe działanie produktu.
Akumulatory/baterie
Akumulatory/baterie
Wysoki poziom natężenia wykorzystywany przez lampę błyskową może powodować utratę
możliwości korzystania z akumulatorów przed osiągnięciem limitu ponownego ładowania/
rozładowania podanego przez producenta.
Przed wymianą akumulatorów/baterii wyłącz produkt, a następnie włóż zapasowe akumula-
tory/baterie w poprawnej pozycji.
Zanieczyszczenia na stykach akumulatorów/baterii mogą utrudniać przepływ prądu. Przed
włożeniem akumulatorów/baterii oczyść styki.
Po wielokrotnym wyemitowaniu błysku raz za razem lampa może wstrzymać emisję błysków,
aby umożliwić spadek temperatury akumulatorów/baterii. Normalne użytkowanie można
wznowić po wystarczającym spadku temperatury akumulatorów/baterii.
Akumulatory/baterie zwykle tracą pojemność w niskich temperaturach, odzyskują utracone
napięcie, jeśli na krótko przerwie się ich użytkowanie, a także powoli rozładowują się, kiedy są
nieużywane. Sprawdzaj poziom naładowania akumulatorów/baterii przed użyciem i wymie-
niaj je, zanim ulegną całkowitemu rozładowaniu.
Nie przechowuj akumulatorów/baterii w miejscach narażonych na wysokie temperatury lub
wysoką wilgotność.
Aby uzyskać informacje na temat obchodzenia się z akumulatorami i ich ładowania, skorzy-
staj z dokumentacji dostarczonej przez producentów akumulatorów i ładowarki.
Nie podejmuj prób ładowania baterii. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować
pęknięcie baterii.
Recykling akumu-
Recykling akumu-
latorów
latorów
Zużyte akumulatory to cenny surowiec. Aby chronić środowisko, od-
dawaj zużyte akumulatory do recyklingu zgodnie z lokalnymi prze-
pisami.
Załącznik
Załącznik
Tryb gotowości: oszczędzanie energii akumulatorów/baterii
Tryb gotowości: oszczędzanie energii akumulatorów/baterii
Jeśli przez 40 s lub dłużej nie wykona się żadnych czynności, lampa SB-300 automatycznie
wyłączy się w celu oszczędzania energii akumulatorów/baterii (przełączy się w tryb gotowości).
Kiedy lampa SB-300 jest zamocowana na aparacie, wyłączy się również po upływie czasu czu-
wania aparatu. Normalne działanie można przywrócić, korzystając z włącznika zasilania lampy
SB-300 lub wciskając spust migawki aparatu do połowy.
Lampka gotowości lampy błyskowej
Lampka gotowości lampy błyskowej
Stan
Stan
Lampka gotowości
Lampka gotowości
Problem/rozwiązanie
Problem/rozwiązanie
Lampa błyskowa
wyemitowała
błysk
Miga przez około 3s
*
Fotografowany obiekt może być niedoświetlony. Spróbuj
ponownie po zmianie odległości od obiektu, ustawieniu
przysłony na najniższą liczbę przysłony (otwór względny)
lub zwiększeniu czułości ISO.
Lampa błyskowa
nie wyemitowała
błysku
Miga jeden raz na
sekundę
Lampa błyskowa wyemitowała błysk kilkakrotnie raz za ra-
zem i wyłączyła się na pewien czas, aby zapobiec przegrza-
niu. Wyłącz lampę i poczekaj, aż ostygnie.
Miga dwa razy na
sekundę
Rozładowane baterie/akumulatory. Wymień baterie/aku-
mulatory.
Miga osiem razy na
sekundę
Błąd obwodów wewnętrznych. Wyłącz aparat i lampę błysko-
wą, a następnie odłącz lampę błyskową i zanieś ją do autory-
zowanego serwisu fi rmy Nikon.
Miga cztery razy
wciągu 0,5 s co 0,5 s
Aparat nie obsługuje kreatywnego systemu oświetlenia
(CLS). Nie można używać lampy błyskowej.
* Tylko tryb sterowania błyskiem i-TTL.
Zgodne akcesoria
Zgodne akcesoria
Przewód zdalnego sterowania TTL SC-29/28/17: te przewody o długości 1,5 m, wyposażone w gniazda sta-
tywu, służą do podłączania lampy SB-300 do aparatu w celu jej użytkowania, gdy nie jest zamocowana
do aparatu. Funkcja diody wspomagającej AF przewodu SC-29 nie jest obsługiwana.
Przykładowe zdjęcia
Przykładowe zdjęcia
Dokument w formacie PDF zawierający informacje o oświetleniu oraz przykładowe zdjęcia
ilustrujące funkcje lampy SB-300 jest dostępny na następującej stronie internetowej. Aby go
pobrać, wejdź na stronę
http://nikonimglib.com/manual/
i przejdź do „Cyfrowe lustrzanki jednoobiektywowe” > „Lampy błyskowe” > „SB-300”
Dane techniczne
Dane techniczne
Budowa elektroniczna
Budowa elektroniczna
Automatyczny tranzystor bipolarny z izolowaną bramką (IGBT) i obwody szeregowe
Liczba przewodnia (20°C)
Liczba przewodnia (20°C) 18 (ISO 100, m)
Kąt rozsyłu światła
Kąt rozsyłu światła Pokrywa kąt widzenia obiektywu 27 mm (format FX) lub 18 mm (format DX)
Skuteczny zasięg lampy
Skuteczny zasięg lampy
błyskowej (i-TTL)
błyskowej (i-TTL)
0,6 m do 20 m; różni się w zależności od czułości ISO, kąta odbicia i wartości przysłony
Opcje dostępne przy użyciu
Opcje dostępne przy użyciu
elementów sterujących
elementów sterujących
aparatu
aparatu
Tryb sterowania błyskiem: i-TTL, manualny
Tryb lampy błyskowej: błysk wypełniający (synchronizacja na przednią kurtynkę mi-
gawki), synchronizacja na przednią kurtynkę migawki z długimi czasami ekspozy-
cji, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, synchronizacja na tylną kurtynkę
migawki z długimi czasami ekspozycji
Kąt odbicia
Kąt odbicia lampę błyskową można obrócić o 120° od poziomu, z pozycjami pośrednimi
wpołożeniach, gdy lampa jest skierowana bezpośrednio naprzód i ustawiona pod
kątem 60°, 75°, 90° i 120°
Włączanie/wyłączanie
Włączanie/wyłączanie
urządzenia
urządzenia
Do włączania i wyłączania SB-300 służy włącznik zasilania
Źródło zasilania
Źródło zasilania Dwa akumulatory niklowo-wodorkowe (HR03) AAA lub dwie baterie alkaliczne
(LR03) AAA
Lampka gotowości lampy
Lampka gotowości lampy
błyskowej
błyskowej
Ładowanie zakończone: świeci się
Ostrzeżenie: miga (patrz „Lampka gotowości lampy błyskowej”)
Czas pracy lampy błyskowej
Czas pracy lampy błyskowej Błyska przez około ⁄ s w przypadku wyemitowania błysku z pełną mocą
Czas działania akumu-
Czas działania akumu-
latorów/baterii i czas
latorów/baterii i czas
ponownego ładowania
ponownego ładowania
lampy błyskowej
lampy błyskowej
1
1
Typ baterii/
Typ baterii/
akumulatora
akumulatora
Najkrótszy czas ładowania
Najkrótszy czas ładowania
lampy
lampy
2
2
Czas działania
Czas działania
3
3
/czas ładowania
/czas ładowania
2
2
Alkaliczne Około 4,0s 70 lub więcej emisji błysku/4,0 30s
Ni-MH Około 3,5s 110 lub więcej emisji błysku/3,5 30s
Dźwignia blokady stopki
Dźwignia blokady stopki
mocowania
mocowania
Bolec blokujący zapobiega przypadkowemu odłączeniu
Inne opcje
Inne opcje Wyłącznik termiczny, aktualizacja oprogramowania sprzętowego
4
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Około 57,4× 65,4 × 62,3 mm
Ciężar
Ciężar Około 120 g z dwiema bateriami alkalicznymi typu AAA
Około 97 g, sam korpus
Dołączone akcesoria
Dołączone akcesoria Miękki futerał SS-DC1
1. Dane dotyczą nowych akumulatorów/baterii; rzeczywiste rezultaty mogą się różnić w zależności od
wydajności akumulatorów/baterii i innych czynników, nawet wśród baterii o identycznej dacie pro-
dukcji i tego samego typu.
2. Czas pomiędzy wyemitowaniem przez lampę błysku z pełną mocą a zaświeceniem się lampki goto-
wości lampy błyskowej, gdy lampa emituje błysk co 30s.
3. Możliwa liczba emisji błysku przez lampę błyskową z pełną mocą z lampką gotowości lampy błysko-
wej włączającą się w ciągu 30 s.
4. Oprogramowanie sprzętowe można aktualizować z aparatu.
Dane techniczne podlegają zmianie bez uprzedzenia. Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za szko-
dy mogące wyniknąć z ewentualnych błędów i pomyłek zawartych w tej instrukcji. Jeśli nie podano inaczej,
wszystkie dane dotyczą urządzenia z nowymi bateriami/akumulatorami, pracującego w temperaturze okre-
ślonej przez stowarzyszenie Camera and Imaging Products Association (CIPA): 23 ±3°C.
Дата изготовления
Наименование, адрес и
телефон изготовителя
Никон Корпорейшн
Шин-Юракучо Билдинг, 12-1, Юракучо 1-тёме, Тийода-ку,
Токио 100-8331, Япония Телефон: +81-3-3214-5311
Наименование, адрес и
телефон импортера
ООО «Никон»
Российская Федерация, Москва, 115280, ул. Ленинская
Слобода, д.19 Телефон: +7 (495) 663-77-64
Страна изготовления Китай
Сертификат /
декларация соответствия
ТС RU Д-JP.АЯ46.B.58814
Срок действия с 10.04.2013 г. по 09.04.2016 г.
Орган по сертификации ФГУ “РОСТЕСТ-МОСКВА”
Информация для декларации Таможенного Союза / сертификата
Magyar
Köszönjük, hogy megvásárolta a Nikon SB-300 vakut! Ha olyan fényképezőgépet használ, mely
támogatja a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszert (CLS-t), az SB-300 vakuval i-TTL és kézi va-
kuvezérlést használhat (az SB-300 ezenfelül olyan Nikon COOLPIX fényképezőgépekkel is hasz-
nálható, melyek támogatják az i-TTL vakuvezérlést, ilyen esetben azonban egyes funkciók nem
használhatók; részletes ismertetést a fényképezőgép használati útmutatójában talál). A termék
használata előtt olvassa el  gyelmesen az alábbi utasításokat, valamint a fényképezőgéphez
adott használati útmutatót és egyéb dokumentációt.
Megjegyzések európai vásárlóink számára
Ez az ikon azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket elkülönítve kell
begyűjteni.
Az alábbi információ kizárólag az európai vásárlókra vonatkozik:
Ezt a terméket külön, erre a célra kijelölt helyen gyűjtik be. Ne dobja ki a háztartási
szeméttel együtt.
Az elkülönített begyűjtés és az újrahasznosítás segít a természeti erőforrások
megóvásában, valamint megelőzi a helytelen ártalmatlanítás miatt bekövetkező, az
emberi egészségre és a környezetre káros hatásokat.
• Amennyiben bővebb információt szeretne kapni, lépjen kapcsolatba a viszonteladóval,
vagy a hulladékkezelésért felelős helyi szervekkel.
A vaku részei
A vaku részei
(1. ábra)
(1. ábra)
1 Vakufej
2 Vaku ablaka
3 Reteszzár
4 Jelérintkezők
5 Vakutalp
6 Elemtartó fedele
7 Vakufej döntésszöge
8 Főkapcsoló
9 Vakutalp rögzítőkarja
10 Vaku készenléti jelzőfénye
Elemek/akkumulátorok behelyezése
Elemek/akkumulátorok behelyezése
(2. ábra)
(2. ábra)
Az SB-300 két Ni-MH (HR03) AAA akkumulátorral vagy két (LR03) AAA alkáli elemmel működik.
1
Nyissa ki az elemtartó fedelét (
q
).
2
Helyezze be az elemeket/akkumulátorokat a jelzett irányban, majd zárja le az elemtartó fede-
lét (
w
).
Az elemek/akkumulátorok cseréje
Az elemek/akkumulátorok cseréje
A két elemet/akkumulátort egyszerre, azonos márkájú és típusú új elemre/akkumulátorra cse-
rélje ki. Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú vagy gyártmányú elemeket/akku-
mulátorokat.
A vaku csatlakoztatása
A vaku csatlakoztatása
(3. ábra)
(3. ábra)
1
Kapcsolja ki a fényképezőgépet és az SB-300 egységet.
2
Győződjön meg arról, hogy a vakutalp rögzítőkarja balra van kihajtva (
q
).
3
Csúsztassa a vakutalpat ütközésig a fényképezőgép vakupapucsára (
w
).
4
Forgassa el a vakutalp rögzítőkarját jobbra, amíg az a helyére kattan és a LOCK (ZÁRÁS)” (
w
)
pontra mutat.
D
Automatikusan felnyíló vakus fényképezőgépek
Kapcsolja be az automatikusan felnyíló vakus fényképezőgépre szerelt SB-300 egységet. Ha az SB-300
ki van kapcsolva, a fényképezőgép beépített vakuja automatikusan felnyílhat és nekiütődhet az SB-300
egységnek. Az SB-300 eltávolítható, hogy ne villanjon, ha nincs rá szükség.
D
Folyamatos használat
Amennyiben a vaku gyors egymásutánban sokszor villan, az újratöltési idő a vaku túlmelegedésének
megelőzése érdekében hosszabb lehet. A normál újratöltési idő visszaáll, amint a vaku lehűl.
A vaku eltávolítása
A vaku eltávolítása
(4. ábra)
(4. ábra)
1
Kapcsolja ki a fényképezőgépet és az SB-300 vakut.
2
Fordítsa a vakutalp rögzítőkarját balra (
q
) és csúsztassa le az SB-300 egységet a fényképező-
gépről (
w
). Ne erőltesse a mozgatást; ha nem tudja levenni a vakut a fényképezőgépről, for-
gassa el a vakutalp rögzítőkarját teljesen balra és csúsztassa le az egységet a fényképezőgépről.
Vakuvezérlési mód
Vakuvezérlési mód
i-TTL vakuvezérlés
i-TTL vakuvezérlés
Ha SB-300 vakut szerelt a fényképezőgépre, a vaku teljesítményét automatikusan az i-TTL vaku-
vezérlés állítja be. A tényleges vakutartomány 0,6–20 m, vegye azonban  gyelembe, hogy ez a
tartomány az érzékenység (ISO egyenérték) és a rekesz függvényében változhat.
Rekesz a következő ISO egyenértékek esetén
Rekesz a következő ISO egyenértékek esetén
Tényleges tartomány
Tényleges tartomány
50
50
100
100
200
200
400
400
800
800
1600
1600
3200
3200
6400
6400
m
m
——
1,4 2 2,8 4 5,6 1,4–20,0
——
1,4 2 2,8 4 5,6 8 1,0–18,0
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 0,7–12,7
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 0,6– 9,0
2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 0,6– 6,3
2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 0,6– 4,5
4 5,6 8 11162232
0,6– 3,1
5,6 8 11 16 22 32
——
0,6– 2,2
8 11162232
———
0,6– 1,5
11 16 22 32
————
0,6– 1,1
16 22 32
————
0,6– 0,7
Kézi vakuvezérlés
Kézi vakuvezérlés
Ha SB-300 vakut szerelt a fényképezőgépre, a kézi vakuvezérlés engedélyezéséhez válassza a
Kézi beállítást a fényképezőgép menüiben a külső vaku vakuvezérlési módjának. Kézi vakuve-
zérlés nem használható D3-sorozatú, D2-sorozatú, D200, D80, D70-sorozatú, D50 és F6 fényké-
pezőgépekhez.
Fényképezés indirekt vakuzással
Fényképezés indirekt vakuzással
(5. ábra)
(5. ábra)
A vakufejet elforgathatja, hogy a vaku „indirekt” (a mennyezetről vagy a falról visszavert) szórt
fénnyel világítsa meg a témát, így az árnyékok kevésbé lesznek élesek, csökken a haj, a bőr és a
ruhák csillogása, illetve ezzel megakadályozza, hogy az előtérben lévő tárgyak „kiégjenek vagy
túlexponáltak legyenek. A téma, valamint a fényképezőgép és a visszaverő felület távolságának
megfelelő visszaverési szöget válasszon.
Termék ápolása
Termék ápolása
Tisztás
Tisztítás
A por és a textilfoszlányok eltávolításához használjon pumpát, majd óvatosan törölje le a va-
kut puha, száraz ruhával. Miután az SB-300-et strandon vagy tengerparton használta, törölje le
a homokot vagy sót egy desztillált vízzel enyhén benedvesített törlőkendővel, majd alaposan
szárítsa meg a terméket egy száraz kendő segítségével.
Az SB-300 nagy számban tartalmaz precíziós elektronikát. Ne tegye ki ütésnek vagy rázkódásnak.
rolás
Tárolás
A rozsdásodás és penészedés elkerülése érdekében az SB-300 vakut száraz, jól szellőző helyen
tárolja. Amennyiben két hétnél hosszabb ideig tárolja a vakut, vegye ki az elemeket/akkumu-
látorokat, hogy elkerülje az elem-/akkumulátorszivárgás miatt keletkező károkat. Havonta egy-
szer vegye elő a készüléket, és villantson vele két-három alkalommal, hogy a vaku belsejében
található kondenzátor ne romoljon el. Ne tárolja a készüléket rovarirtó szerek mellett, valamint
az alábbi helyeken:
erős elektromágneses mezőt előidéző készülékek közelében, vagy
rendkívül magas hőmérsékletnek kitett helyen, mely a termék meghibásodását okozhatja,
például hősugárzó közelében vagy forró napon hagyott zárt járműben
Használat
Használat
A hőmérséklet hirtelen változásai, mint például, ha fűtött épületbe lép vagy elhagyja azt hi-
deg időben, páralecsapódást idézhetnek elő a készülékben. A páralecsapódást elkerülendő,
helyezze az eszközt egy műanyag táskába vagy más zárható tárolóba, mielőtt hirtelen hőmér-
sékletváltozásnak kitenné.
Ne használja az eszközt olyan berendezés közelében, amely erős elektromágneses mezőt
generál, például adótornyok vagy magasfeszültségű vezetékek. Ezen előírás  gyelmen kívül
hagyása a termék meghibásodásához vezethet.
Elemek/akkumulátorok
Elemek/akkumulátorok
A vaku jelentős mennyiségű áramot használ, ezért az újratölthető akkumulátorok a gyártó
által megadott feltöltési/kisütési határérték elérése előtt használhatatlanná válhatnak.
Az elemek/akkumulátorok cserélésekor kapcsolja ki a készüléket, a csereelemeket/-
akkumulátorokat a megfelelő irányban helyezze be.
Az elemcsatlakozókra rakódott szennyeződés akadályozhatja az áramleadást. Tisztítsa meg a
csatlakozókat az elemek/akkumulátorok behelyezése előtt.
Miután gyors egymásutánban többször villant, a vaku kikapcsolhat, hogy az elemek/akku-
mulátorok lehűlhessenek. A vakut akkor használhatja tovább, ha az elemek/akkumulátorok
megfelelő hőmérsékletre hűltek.
Az elemek/akkumulátorok kapacitása alacsony hőmérsékleten csökkenhet, az elveszett feszült-
ségteljesítmény visszanyerhető, ha pihenni hagyja őket, a nem használt elemek/akkumulátorok
fokozatosan elvesztik töltöttségüket. Ellenőrizze az elemek/akkumulátorok töltöttségi szintjét
használat előtt, és cserélje ki az elemeket/akkumulátorokat, mielőtt teljesen lemerülnének.
Ne tárolja az elemeket/akkumulátorokat magas hőmérsékletű vagy nagy páratartalmú helyen.
Az újratölthető akkumulátorok kezelésére és újratöltésére vonatkozó útmutatásokat az akkuk
és a töltő gyártója által biztosított termékdokumentáció tartalmazza.
Ne próbáljon meg feltölteni nem újratölthető elemeket. Ezen előírás  gyelmen kívül hagyása
az elem megrepedéséhez vezethet.
Újratölthető akkumu-
Újratölthető akkumu-
látorok újrahaszno-
látorok újrahaszno-
sítása
sítása
A használt akkumulátorok értékes források; a környezet védelme
érdekében a helyi előírásoknak megfelelően újra kell hasznosítani
őket.
Függelék
Függelék
Készenléti üzemmód: az elem/akkumulátor teljesítményének megőrzése
Készenléti üzemmód: az elem/akkumulátor teljesítményének megőrzése
Ha 40 mp-ig, vagy ennél hosszabb ideig nem végez semmilyen műveletet, az SB-300 áramellá-
tása az elemek/akkumulátorok kímélése érdekében automatikusan kikapcsol (készenléti üzem-
mód). Ha az SB-300 fényképezőgépre van szerelve, az áramellátása akkor is kikapcsol, amikor a
fényképezőgép készenléti időzítője lejár. A normál működés visszaállításához nyomja meg az
SB-300 főkapcsolóját vagy nyomja le félig a fényképezőgép kioldógombját.
A vaku készenléti jelzőfénye
A vaku készenléti jelzőfénye
Állapot
Állapot
Készenléti lámpa
Készenléti lámpa
Probléma/megoldás
Probléma/megoldás
Vaku
villant
3mp-ig villog
*
A téma alulexponált lehet. Próbálja csökkenteni a téma távolságát, a
rekeszt a legkisebb f-értékre (maximális rekeszre) állítani, vagy az ISO
érzékenységet növelni, majd próbálkozzon újra.
Vaku
nem
villant
Másodpercenként
egyet villan
A vaku gyors egymásutánban többször villant, ezért ideiglenesen
kikapcsolt a túlmelegedés megelőzése érdekében. Kapcsolja ki a ké-
szüléket, és várja meg, amíg lehűl.
Másodpercenként
kettőt villan
Az elemek/akkumulátorok lemerültek. Cserélje ki az elemeket/akku-
mulátorokat.
Másodpercenkét
nyolcat villan
Hiba a belső áramkörben. Kapcsolja ki a fényképezőgépet és a vakut,
a vakut szerelje le és vigye el egy hivatalos Nikon szervizbe.
0,5 mp alatt négyszer
villog 0,5 mp-es
időközönként
A fényképezőgép nem támogatja a CLS használatát. Nem használhat
vakut.
* csak i-TTL vakuvezérlési mód.
Kompatibilis tartozékok
Kompatibilis tartozékok
SC-29/28/17 TTL vezérlőkábel: Ezekkel az 1,5 m hosszú vezetékekkel csatlakoztathatja az SB-300
egységet fényképezőgéphez, ha nem fényképezőgépre szerelt vakut használ, a vezetékeken
állványcsatlakozó található. Az SC-29‘s AF-segédfény nem támogatott funkció.
Mintaképek
Mintaképek
Az alábbi weboldalról letölthető egy pdf dokumentum, amely megvilágítással kapcsolatos in-
formációkat és az SB-300 funkcióit szemléltető mintaképeket tartalmaz. A dokumentum letöl-
téséhez látogasson el a következő weboldalra:
http://nikonimglib.com/manual/
és navigáljon a következő oldalra: „Digitális SLR fényképezőgépek” > Vakuk” > „SB-300”
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Villamossági felépítés
Villamossági felépítés IGBT tranzisztor (Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor) és soros áramkör
Kulcsszám (20°C)
Kulcsszám (20°C) 18 (ISO 100, m)
A megvilágítási szög
A megvilágítási szög 27 mm-es objektív (FX-formátum) vagy 18 mm-es objektív (DX-formátum) látó-
szögét fedi le
Tényleges vakutartomány
Tényleges vakutartomány
(i-TTL)
(i-TTL)
0,6 m-től 20 m-ig; az ISO érzékenység, az indirekt szög és a rekesz függvényében
változik
A fényképezőgép vezérlőivel
A fényképezőgép vezérlőivel
elérhető beállítások
elérhető beállítások
Vakuvezérlési mód: i-TTL, kézi
Vaku mód: Derítő vakuzás (szinkron az első redőnyre), hosszú záridős szinkron az első
redőnyre, szinkron a hátsó redőnyre és hosszú záridős szinkron a hátsó redőnyre
Indirekt szög
Indirekt szög A vaku függőleges irányban lépésközökkel elforgatható egészen 120°-ig, ahol a
vaku közvetlenül előre mutat, illetve elforgatható 60°, 75°, 90° és 120°-ban
Készülék be-/kikapcsolása
Készülék be-/kikapcsolása A főkapcsolóval kapcsolhatja be és ki az SB-300 vakut
Áramforrás
Áramforrás Két Ni-MH (HR03) AAA akkumulátor vagy két (LR03) AAA alkáli elem
Vaku készenléti jelzőfénye
Vaku készenléti jelzőfénye Töltés befejezve: Világít
Figyelmeztetés: Villog (lásd „Vaku készenléti jelzőfénye“)
Vaku időtartama
Vaku időtartama Teljes teljesítményen kb. ⁄ mp-ig világít
Elemek/akkumulátorok
Elemek/akkumulátorok
élettartama és a vaku
élettartama és a vaku
újratöltési ideje
újratöltési ideje
1
1
Elem/akkumulátor
Elem/akkumulátor
típusa
típusa
Minimális
Minimális
újratöltési idő
újratöltési idő
2
2
Élettartam
Élettartam
3
3
/újratöltési idő
/újratöltési idő
2
2
Alkáli Kb. 4,0mp 70 vagy több használat/4,0 30mp
Ni-MH Kb. 3,5mp 110 vagy több használat/3,5 30mp
Vakutalp rögzítőkarja
Vakutalp rögzítőkarja A reteszzár megakadályozza a véletlen leválást
Egyéb beállítások
Egyéb beállítások Hőkikapcsoló, vaku-fi rmware frissítése
4
Méretek (Sz × Ma × Mé)
Méretek (Sz × Ma × Mé) Kb. 57,4 × 65,4 × 62,3 mm
m eg
Tömeg Kb. 120 g, két AAA alkáli elemmel
Kb. 97 g csak a váz
A készülékkel szállított
A készülékkel szállított
tartozékok
tartozékok
SS-DC1 puha tok
1. A számok új elemekre/akkumulátorokra értendők; a tényleges eredmények a teljesítménytől és
egyéb tényezőktől függően eltérőek lehetnek, még azonos korú és gyártmányú elemek/akkumuláto-
rok esetében is.
2. A vaku teljes teljesítményen leadott villanása és a vaku készenléti jelzőfényének kigyulladása között
eltelt idő, ha a vaku minden 30 mp-ben villan.
3. Az a szám, ahányszor a vaku teljes teljesítménnyel képes villanni úgy, hogy a készenléti jelzőfény
30mp-ben belül kigyullad.
4. A fi rmware a fényképezőgépről frissíthető.
A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A Nikon nem vállal felelősséget a jelen út-
mutató által tartalmazott hibákból eredő károkért. Ha nincs más feltüntetve, akkor a megadott számadatok
egy új elemekkel/akkumulátorokkal rendelkező készülék, a Camera and Imaging Products Association (CIPA)
előírásainak megfelelő hőmérsékleten végzett működésére érvényesek: 23 ±3 °C.
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.96 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Nikon SB-300 Φλας βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Nikon SB-300 Φλας?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Nikon SB-300 Φλας. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Nikon SB-300 Φλας σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Nikon. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Nikon SB-300 Φλας σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Nikon
Μοντέλο SB-300
Κατηγορία Φλας
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.96 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Nikon Φλας
Περισσότερα εγχειρίδια του Φλας

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Nikon SB-300 Φλας

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Ποιος είναι ο αριθμός οδηγού; Επαληθεύτηκε

Ο αριθμός οδηγού υποδεικνύει τη μέγιστη ποσότητα φωτός φλας που μπορεί να παράγει το φλας. Ένας υψηλότερος αριθμός σημαίνει ότι το θέμα μπορεί να φωτιστεί από μεγαλύτερη απόσταση.

Αυτό ήταν χρήσιμο (134) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Nikon SB-300 Φλας

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες