Εγχειρίδιο Sharp EL-501X Κομπιουτεράκι

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Sharp EL-501X Κομπιουτεράκι σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 1 συχνή ερώτηση, 0 σχόλια και 0 ψήφους. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ
EL-501X
Εγχειρίδιο χρήστη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε για την αγορά της SHARP
επιστημονικής αριθμομηχανής μοντέλο ΕL-501X.
Σχετικά με τα παραδείγματα υπολογισμών
(συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τύπων και
πινάκων), βλέπετε την πίσω σελίδα αυτού του
εγχειριδίου. Δείτε τους αριθμούς στα δεξιά του κάθε
τίτλου της σελίδας στο εγχειρίδιο χρήσης. Αφού
διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε προσιτό
μέρος για μελλοντική χρήση.
Σημειώσεις για τη χρήση
• Μην μεταφέρετε την αριθμομηχανή στην πίσω τσέπη
σας, μπορεί να σπάσει όταν κάθεστε. Ιδιαίτερα
ευάλωτη είναι η γυάλινη οθόνη.
• Προφυλάξετε την αριθμομηχανή από υπερβολική
ζέστη, όπως πάνω σε ταμπλό αυτοκινήτου ή κοντά σε
θερμαντικά σώματα, υπερβολική υγρασία και σκόνη.
• Δεδομένου ότι δεν είναι αδιάβροχη, μην την
χρησιμοποιήσετε σε χώρους όπου θα μπορούσε να
ψεκαστεί νερό ή άλλο υγρό. Επίσης βροχή, ψεκασμός
με νερό, χυμός, καφές, ατμός, κ.λ.π., μπορούν να
προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής.
• Την αριθμομηχανή καθαρίζετε την με ένα μαλακό,
στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε υγρά διαλύτες ή
υγρό πανί.
• Προφυλάξετε την αριθμομηχανή από πτώση και
άσκηση υπερβολικής δύναμης.
• Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
• Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
• Αυτό το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των
εξαρτημάτων, μπορεί ο κατασκευαστής να το αλλάξει
χωρίς προειδοποίηση.
Η εταιρία SHARP δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
τυχαία ή ακόλουθη οικονομική απώλεια ή υλικές
ζημιές που προκληθούν από ακατάλληλη χρήση
ή λειτουργία αυτού του προϊόντος και του
περιφερειακού εξοπλισμού του, εκτός εάν η ευθύνη
αυτή προκύπτει από το νόμο.
Το πλήκτρο RESET (στο πίσω μέρος της συσκευής),
πιέστε με τη μύτη ενός στυλό ή παρόμοιο αντικείμενο,
μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις. Μην χρησιμοποιείτε
για το πάτημα αντικείμενο με εύθραυστη ή αιχμηρή
μύτη. Πρέπει να τονιστεί ότι το πάτημα του διακόπτη
RESET διαγράφει όλα τα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στη μνήμη.
• Κατά την πρώτη χρήση
• Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών
• Για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της μνήμης
• Όταν μια ανώμαλη κατάσταση εμφανίζεται και όλα
τα πλήκτρα είναι εκτός λειτουργίας.
Εάν είναι απαραίτητη η επισκευή, επικοινωνήστε
αποκλειστικά με το κέντρο εξυπηρέτησης διανομέα της
SHARP ή το πιστοποιημένο υποκατάστημα υπηρεσίας
της SHARP.
Σκληρή θήκη
ΟΘΟΝΗ
• Σύστημα κινητής υποδιαστολής σύμβολο
σύμβολο
manssa εκθέτης
(Κατά την πραγματική χρήση, δεν είναι όλα τα σύμβολα
απεικονισμένα ταυτόχρονα.)
Αν το δεκαδικό μέρος είναι εκτός του εύρους
± 0,000000001 – ± 9999999999, η οθόνη αλλάζει
σε επιστημονική σημειογραφία. Η λειτουργία της
οθόνης μπορεί να αλλάζει ανάλογα με το σκοπό του
υπολογισμού.
2ndF:
εμφανίζεται όταν πατάτε και σημαίνει ότι
τώρα ισχύουν οι συναρτήσεις που εμφανίζονται
με πορτοκαλί χρώμα.
HYP: θα εμφανιστεί μετά από το πάτημα και
σημαίνει ότι τώρα ισχύουν οι υπερβολικές
συναρτήσεις Αφού πατήσετε
εμφανίζονται τα σύμβολα “2ndF HYP, πράγμα
που σημαίνει ότι εφαρμόζονται τώρα οι
αντίστροφες υπερβολικές συναρτήσεις.
DEG / RAD / GRAD: Υποδεικνύει την ισχύ γωνιακών
μονάδων και αλλάζει κάθε φορά που πατάτε το
πλήκτρο
. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
DEG.
( ): Εμφανίζεται κατά τη διάρκεια υπολογισμού
χρησιμοποιώντας παρενθέσεις μετά το πάτημα
πλήκτρου .
BIN: Δηλώνει ότι έχει πατηθεί το πλήκτρο
.
Είναι επιλεγμένο το δυαδικό σύστημα.
OCT: Δηλώνει ότι έχει πατηθεί το πλήκτρο
.
Είναι επιλεγμένο το οκταδικό σύστημα.
HEX: Δηλώνει ότι έχει πατηθεί το πλήκτρο
.
Είναι επιλεγμένο το δεκαεξαδικό σύστημα.
: Δηλώνει ότι έχει πατηθεί το πλήκτρο
. Είναι επιλεγμένη η λειτουργία των μιγαδικών
αριθμών.
: Δηλώνει ότι έχει πατηθεί το πλήκτρο
.
Είναι επιλεγμένη η στατιστική διαδικασία.
Μ: Υποδεικνύει ότι έχει πατηθεί ένα πλήκτρο
και στην ανεξάρτητη μνήμη έχει αποθηκευτεί
αριθμητική αξία.
Ε: Εμφανίζεται όταν έχει προκύψει κάποιο λάθος.
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ
Σημάδια πλήκτρων που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο
Σε αυτό το εγχειρίδιο, σημαδεύουμε τα πλήκτρα ως εξής:
σημαίνει πάτημα Α(ΗΕΧ)
σημαίνει πάτημα π
σημαίνει πάτημα Exp
:
:
:
A
Οι λειτουργίες που είναι τυπωμένες με πορτοκαλί χρώμα
πάνω από τα πλήκτρα ενεργοποιούνται πατώντας πρώτα
και στη συνέχεια το αρμόδιο πλήκτρο. Οι αριθμοί
δεν είναι διαμορφωμένοι όπως τα πλήκτρα, αλλά είναι
απλά αριθμοί.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Πατήστε το πλήκτρο για ενεργοποίηση της
αριθμομηχανής, και το πλήκτρο για την
απενεργοποίηση.
Διαγραφή ψηφιών
• Με το πάτημα του πλήκτρου διαγράψτε τα
περιεχόμενα της οθόνης, εκτός από τα περιεχόμενα
της ανεξάρτητης μνήμης και της μνήμης στατιστικών
στοιχείων.
• Με το πάτημα του πλήκτρου διαγράψτε τον
εισαγόμενο αριθμό πριν έχετε πατήσει το πλήκτρο
λειτουργίας.
• Για να διαγράψετε το τελευταίο γραμμένο ψηφίο,
πατήστε το πλήκτρο (πλήκτρο για μετακίνηση
προς τα δεξιά).
Προτεραιότητες για τον υπολογισμό
Η αριθμομηχανή εκτελεί υπολογισμούς με την ακόλουθη
σειρά προτεραιότητας:
Λειτουργίες όπως sin, x
2
, και %
y
x
,
×, ÷
+ –
=, Μ +, και άλλες εντολές που τερματίζουν τον
υπολογισμό
• Οι υπολογισμοί που έχουν την ίδια προτεραιότητα
εκτελούνται στη σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά.
• Σε περίπτωση χρήσης των παρενθέσεων έχουν οι
υπολογισμοί στις παρενθέσεις προτεραιότητα σε σχέση
με όλους τους άλλους υπολογισμούς.
• Οι παρενθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ
‘επανάληψη διαδοχικά έως και 15 φορές, αλλά ο
αριθμός των υπολογισμών οι οποίοι περιμένουν για
εκτέλεση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 4.
ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Επιλογή λειτουργίας
Κανονική λειτουργία:
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση αριθμητικών
υπολογισμών και υπολογισμών συνάρτησης.
BIN, ΟΚΤ, HEX, και δεν εμφανίζονται.
Λειτουργία σε δυαδικό, οκταδικό, δεκαδικό ή
δεκαεξαδικό σύστημα:
,
,
ή
Λειτουργία μιγαδικών αριθμών:
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση αριθμητικών
υπολογισμών με μιγαδικούς αριθμούς. Για έξοδο από
αυτή την λειτουργία πατήστε
.
Λειτουργία στατιστικής:
Χρησιμοποιείται για την εκτέλεση στατιστικών
υπολογισμών. Για έξοδο από αυτή την λειτουργία
πατήστε
.
Όταν αλλάζεται η λειτουργία διαγράφονται από την
μνήμη τα στατιστικά δεδομένα ακόμα και όταν κάνετε
επανάληψη του ίδιου τρόπου λειτουργίας.
• Με την πίεση του πλήκτρου
ή την αυτόματη
απενεργοποίηση της αριθμομηχανής, ακυρώνεται και
η τρέχουσα λειτουργία και επιστρέφει στην κανονική
λειτουργία.
Επιλογή εμφανίσεων στην οθόνη και του
αριθμού των δεκαδικών ψηφίων
• Το αποτέλεσμα του υπολογισμού με τη μορφή των
αριθμών με κυμαινόμενο ψηφίο υποδιαστολής μπορεί
με το πάτημα του πλήκτρου να εμφανιστεί στην
οθόνη σε επιστημονική σημειογραφία.
Με ένα άλλο πάτημα του πλήκτρου μπορεί
ο υπολογισμός να εμφανιστεί ξανά σε μορφή των
αριθμών με κυμαινόμενο ψηφίο υποδιαστολής.
• Με το πάτημα του πλήκτρου
και ψηφίου
από 0 μέχρι 9, εισάγετε τον αριθμό των δεκαδικών
ψηφίων με τα οποία θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα
του υπολογισμού. Για να διαγράψετε τον καθορισμένο
αριθμό δεκαδικών ψηφίων, πατήστε το πλήκτρο
.
100000 ÷ 3 =
[Υποδιαστολή]
[Ρύθμιση TAB στο 2]
→ [επιστημονική
σημειογραφία]
→ [κινητή
υποδιαστολή]
100000
3
2
33333.33333
33333.33
3.33 04
33333.33333
• Εάν η τιμή με την κινητή υποδιαστολή δεν χωράει στην
ακόλουθη σειρά, η αριθμομηχανή θα εμφανίζει το
αποτέλεσμα στην επιστημονική σημειογραφία:
0,000000001 ≤ | x | ≤ 9999999999
Ρύθμιση γωνιακής μονάδας
Αυτή η αριθμομηχανή σας επιτρέπει να επιλέξετε μία
από τις παρακάτω τρεις γωνιακές μονάδες (βαθμοί,
μοίρες, ακτίνες).
Πατήστε το πλήκτρο
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
• Υπολογισμοί σε κανονική λειτουργία.
• Σε κάθε παράδειγμα, πατήστε πρώτα για
διαγραφή των περιεχόμενων της οθόνης.
Αριθμητικοί υπολογισμοί
• Η τελευταία παρένθεση αμέσως πριν το ή
δεν είναι απαραίτητο να εισέλθει.
• Όταν εισάγετε έναν αριθμό που έχει μόνο δεκαδικό,
δεν είναι απαραίτητο να πατήσετε το πλήκτρο
πριν από το .
Υπολογισμοί με σταθερή
• Σε υπολογισμούς με σταθερή, ο προσθετικός αριθμός
γίνεται σταθερή. Ομοίως γίνεται με της αφαιρέσεις και
της διαιρέσεις. Για τον πολλαπλασιασμό με σταθερή
μετατρέπεται σε σταθερή ο πολλαπλασιαστέος οποίος
δηλώθηκε πρώτος.
Συναρτήσεις
• Ανατρέξτε στα παραδείγματα υπολογισμού για κάθε
λειτουργία.
• Για τους περισσότερους υπολογισμούς
χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες, εισάγετε αριθμητικές
τιμές και μόνο στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο της
αρμόδιας λειτουργίας.
Το φάσμα των αποτελεσμάτων των αντίστροφων
τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
Τυχαίοι αριθμοί
Ψευδό-τυχαίοι αριθμοί με τρία σημαντικά ψηφία
μπορούν να ληφθούν με το πάτημα ενός πλήκτρου
. Τυχαίοι αριθμοί δεν μπορούν να ληφθούν στην
λειτουργία του δυαδικού / οκταδικού / δεκαεξαδικού
συστήματος.
Μετατροπές γωνιακών μονάδων
Κάθε πάτημα
αλλάζει σταδιακά την
εμφανιζόμενη μονάδα γωνίας.
Υπολογισμοί με μνήμη
Η αριθμομηχανή διαθέτει μία ανεξάρτητη μνήμη (Μ).
Είναι διαθέσιμη σε κανονική λειτουργία και στο σύστημα
δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό.
• Ανεξάρτητη μνήμη ελέγχεται από τρία πλήκτρα:
,
, .
Πριν την έναρξη υπολογισμού διαγράψτε τη μνήμη
πιέζοντας τα πλήκτρα και .
• Στα περιεχόμενα της μνήμης μπορεί να προστεθεί ή
να αφαιρεθεί η αξία που εμφανίζεται στην οθόνη. Για
αφαίρεση χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και .
• Η μνήμη διατηρείται ακόμα και όταν η αριθμομηχανή
έχει απενεργοποιηθεί. Η αξία που είναι αποθηκευμένη
στη μνήμη, ως εκ τούτου, δεν θα εκκαθαριστεί
μέχρι να αντικατασταθεί από μια άλλη αξία ή μέχρι
εξαντληθούν οι μπαταρίες.
Υπολογισμοί συνόλων
Αυτή η αριθμομηχανή σας δίνει την δυνατότητα να
χρησιμοποιήσετε το προηγούμενο αποτέλεσμα του
υπολογισμού σε έναν άλλο υπολογισμό.
Το προηγούμενο αποτέλεσμα του υπολογισμού δεν
πρόκειται να ξανά κινηθεί, αν στη συνέχεια εισήλθαν
περισσότερες εντολές.
Υπολογισμοί του χρόνου σε δεκαδικό
και εξηκονταδικό σύστημα
Η αριθμομηχανή μετατρέπει τα δεδομένα με δεκαδικό
σύστημα σε δεδομένα στο εξηκονταδικό σύστημα
δεδομένων και αντίστροφα. Επιπλέον, μπορείτε να
εκτελέσετε τις τέσσερις βασικές αριθμητικές πράξεις
και υπολογισμούς μνήμης και άμεσα στο εξηκονταδικό
σύστημα.
Συμβολισμός για εξηκονταδικό σύστημα:
Βαθμός
λεπτά
δευτερόλεπτα
Σημείωση: κατά τη μετατροπή υπολογισμού το
αποτέλεσμα μετατροπής μπορεί να διαστρεβλωθεί από
μη εμφανιζόμενα υπόλοιπα στοιχεία.
Μετατροπές συντεταγμένων
• Πριν από την πραγματοποίηση ενός υπολογισμού,
επιλέξτε τη γωνιακή μονάδα.
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 0.71 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Sharp EL-501X Κομπιουτεράκι βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Sharp EL-501X Κομπιουτεράκι?
Ναι Όχι
Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το προϊόν
0 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Sharp EL-501X Κομπιουτεράκι. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Sharp EL-501X Κομπιουτεράκι σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Sharp. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Sharp EL-501X Κομπιουτεράκι σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Sharp
Μοντέλο EL-501X
Κατηγορία Κομπιουτεράκια
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 0.71 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Sharp Κομπιουτεράκια
Περισσότερα εγχειρίδια του Κομπιουτεράκια

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με Sharp EL-501X Κομπιουτεράκι

Η ομάδα υποστήριξής μας αναζητά χρήσιμες πληροφορίες προϊόντος και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Εάν εντοπίσετε ανακρίβεια στις συνήθεις ερωτήσεις μας, ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Μια μπαταρία στη συσκευή μου είναι οξειδωμένη, μπορώ να την χρησιμοποιήσω με ασφάλεια; Επαληθεύτηκε

Ωστόσο, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Αρχικά, αφαιρέστε την μπαταρία οξειδωτικού. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε γυμνά χέρια για να το κάνετε αυτό. Στη συνέχεια, καθαρίστε τη θήκη της μπαταρίας με βαμβακερό στυλεό βουτηγμένο σε ξύδι ή χυμό λεμονιού. Αφήστε το να στεγνώσει και τοποθετήστε νέες μπαταρίες.

Αυτό ήταν χρήσιμο (434) Διαβάστε περισσότερα
Εγχειρίδιο Sharp EL-501X Κομπιουτεράκι

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες