Εγχειρίδιο Topcom Twintalker 9500 Airsoft Edition Walkie-talkie

Χρειάζεστε ένα εγχειρίδιο για το Topcom Twintalker 9500 Airsoft Edition Walkie-talkie σας; Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το εγχειρίδιο PDF δωρεάν στα Αγγλικά. Αυτό το προϊόν έχει αυτήν τη στιγμή 0 συχνές ερωτήσεις, 1 σχόλιο και έχει 5 ψήφους με μέση βαθμολογία προϊόντος 60/100. Εάν αυτό δεν είναι το εγχειρίδιο που θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Είναι ελαττωματικό το προϊόν σας και το εγχειρίδιο δεν προσφέρει λύση; Πηγαίνετε σε ένα Repair Café για δωρεάν υπηρεσίες επισκευής.

Εγχειρίδιο

Loading…

USER GUIDE
HANDLEIDING
MANUEL D’UTILISATEUR
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USUARIO
BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING
ANVÄNDARHANDBOK
KÄYTTÖOHJE
MANUALE D’USO
MANUAL DO UTILIZADOR
UŽIVATELSKÁ PÍRUKA
 
INSTRUKCJA OBSUGI
UŽÍVATEL’SKÝ MANUÁL
V2.1 – 07/11
UK The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE
directive.
NL Het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn. Dit wordt bevestigd door de CE-
markering.
FR La conformité de l’appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne R&TTE
relative aux terminaux, est confirmée par le label CE.
DE Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive
ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.
ES El sello CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la directiva
R&TTE.
SE CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i R&TTE direktivet.
DK CE-mærkningen bekræfter, at produktet er i overensstemmelse med kravene i Rådets
teleterminaldirektiv.
NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende kravene til EU-
direktivet for aktivt telekommunikasjonsutstyr.
FI Laite noudattaa R&TTE-direktiivien vaatimuksia, mikä on vahvistettu CE-merkillä.
IT Il simbolo CE indica che l’unità è conforme ai requisiti fondamentali della direttiva R&TTE.
PT O símbolo CE indica que esta unidade cumpre com os requisitos essenciais da directiva R&TTE.
CZ Symbol CE znamená, že jednotka spl
uje základní požadavky sm rnice R&TTE.
GR
CE
R&TTE.
PL Symbol CE oznacza,
e urz dzenie spe nia istotne wymogi dyrektywy R&TTE.
SK Symbol CE ozna
uje, že jednotka súhlasí s hlavnými požiadavkami R&TTE smernice.
UK The features described in this manual are published with reservation to modifications.
NL De in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerd onder voorbehoud van
wijzigingen.
FR Les possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve de modifications.
DE Die in dieser Bedienungsanleitung umschriebenen Möglichkeiten, werden vorbehaltlich
Änderungen publiziert.
ES Conexión a la red telefónica analógica.
SE For anslutning til det analoga nätverket.
DK Tilsluttes til det analoge telefonfastnet.
NO Tilkoples analog telefon nettverk.
FI Liitetään yleiseen analogiseen puhelinverkkoon.
IT Le caratteristiche descritte nel presente manuale vengono pubblicate con riserva di modifica.
PT Para efectuar a ligação com a rede pública analógica.
CZ P
ipojit k ve ejné analogové telefonní síti.
GR
.
PL Do pod
czenia do publicznej analogowej sieci telefonicznej.
SK Pripojite
ný k verejnej analógovej telefónnej sieti.
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on :
http://www.topcom.net/support/cedeclarations.php
Twintalker 9500 Airsoft Edition
®
Λήψη εγχειριδίου στα ελληνικά (PDF, 1.48 MB)
(Σκεφτείτε το περιβάλλον και εκτυπώστε αυτό το εγχειρίδιο μόνο εάν είναι πραγματικά απαραίτητο)

Loading…

Βαθμολογία

Πείτε μας τη γνώμη σας για το Topcom Twintalker 9500 Airsoft Edition Walkie-talkie βαθμολογώντας ένα προϊόν. Θέλετε να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με αυτό το προϊόν ή να θέσετε μια ερώτηση; Αφήστε ένα σχόλιο στο κάτω μέρος της σελίδας.
Είστε ικανοποιημένοι με το Topcom Twintalker 9500 Airsoft Edition Walkie-talkie?
Ναι Όχι
60%
40%
5 ψήφοι

Λάβετε μέρος στη συζήτηση σχετικά με αυτό το προϊόν

Εδώ μπορείτε να μοιραστείτε τη γνώμη σας για το Topcom Twintalker 9500 Airsoft Edition Walkie-talkie. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, διαβάστε πρώτα προσεκτικά το εγχειρίδιο. Το να ζητήσετε ένα εγχειρίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας μας.

Gianbattista Pasinetti 25-09-2021
Δεν υπάρχει τίποτα για να παραπονεθώ για τη λειτουργία. Είναι καλά, αλλά αφού τα έχω εγκαταλείψει σχεδόν ένα χρόνο στη θήκη τους (χαρτοφύλακας), τα ξαναπήρα στο χέρι και το σώμα και των δύο είναι κολλώδες.. κολλάνε στα χέρια!! Αλλά τι ιστορία είναι αυτή;

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0) (Μεταφράστηκε από την Google)

Περισσότερα για αυτό το εγχειρίδιο

Κατανοούμε ότι είναι ωραίο να έχετε ένα χάρτινο εγχειρίδιο για το Topcom Twintalker 9500 Airsoft Edition Walkie-talkie σας. Μπορείτε πάντα να κατεβάσετε το εγχειρίδιο από τον ιστότοπό μας και να το εκτυπώσετε μόνοι σας. Εάν θέλετε να έχετε ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το Topcom. Μπορεί να είναι σε θέση να παρέχουν ένα πρωτότυπο εγχειρίδιο. Αναζητάτε το εγχειρίδιο του Topcom Twintalker 9500 Airsoft Edition Walkie-talkie σας σε διαφορετική γλώσσα; Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στην αρχική μας σελίδα και αναζητήστε τον αριθμό μοντέλου για να δείτε αν τον έχουμε διαθέσιμο.

Προδιαγραφές

Μάρκα Topcom
Μοντέλο Twintalker 9500 Airsoft Edition
Κατηγορία Walkie-talkies
Τύπος αρχείου PDF
Μέγεθος αρχείου 1.48 MB

Όλα τα εγχειρίδια για Topcom Walkie-talkies
Περισσότερα εγχειρίδια του Walkie-talkies

Εγχειρίδιο Topcom Twintalker 9500 Airsoft Edition Walkie-talkie

Σχετικά προϊόντα

Σχετικές κατηγορίες