Το Wat είναι το εύρος των φορητών ραδιοτηλέφων Alecto;

"Το εύρος του Alecto walkie-talkie κυμαίνεται μεταξύ εκατοντάδων μέτρων σε αστικές περιοχές έως αρκετά χιλιομέτρων σε ανοιχτές πεδιάδες."

Αυτό ήταν χρήσιμο (38)