Το σκούτερ μου σταματά να τρέχει ενώ οδηγώ, τι πρέπει να κάνω;

"Κατά τη διάρκεια των ελέγχων σέρβις, η βαλβίδα του σκούτερ πρέπει να ελέγχεται και να τοποθετείται σωστά. Εάν αυτό δεν συμβεί σωστά ή καθόλου, το σκούτερ μπορεί να υπερθερμανθεί λόγω κακής καύσης καυσίμου. Τοποθετήστε σωστά τα δοχεία."

Αυτό ήταν χρήσιμο (645)