Το πλυντήριο Samsung μου εμφανίζει σφάλμα UE. Τι σημαίνει αυτό?

"Αυτό το σφάλμα σχετίζεται με το υπόλοιπο του πλυντηρίου. Αυτό μπορεί να προκληθεί από υπερβολική πλύση στο μηχάνημα. Μειώστε τη φόρτωση και δοκιμάστε ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή."

Αυτό ήταν χρήσιμο (228)