Το πλυντήριο Samsung μου εμφανίζει σφάλμα HE. Τι σημαίνει αυτό?

"Ένα σφάλμα HE σημαίνει ότι το πλυντήριο σας έχει πρόβλημα θέρμανσης. Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το τροφοδοτικό για 20 λεπτά. Συνδέστε το ξανά και ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Εάν όχι, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή."

Αυτό ήταν χρήσιμο (158)