Τι σημαίνει το VoIP;

"Το VoIP σημαίνει Voice over IP (Internet Protocol) και είναι μια τεχνολογία που μεταφέρει ομιλία μέσω του Διαδικτύου ή άλλων δικτύων IP."

Αυτό ήταν χρήσιμο (229)