Τι σημαίνει το mAh;

"Το mAh σημαίνει milliampère / ώρα και δείχνει την ισχύ μιας μπαταρίας. Μια μπαταρία για παράδειγμα 2000mAh θα παρέχει 2000 milliampère ανά ώρα και είναι σε θέση να τρέξει ένα ραδιόφωνο που χρησιμοποιεί 250mA ανά ώρα για 8 ώρες. Μια μπαταρία με υψηλότερο mAh θα έχει μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης."

Αυτό ήταν χρήσιμο (114)

greg hedges 27-10-2023
peak performance power system 450 plus
που μπορώ να βρω τα κατάλληλα καλώδια φόρτισης για κουτί φορτιστή

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (3)(Μεταφράστηκε από την Google)