Τι σημαίνει το HDMI;

"Το HDMI σημαίνει High-Definition Multimedia Interface. Το HDMI είναι μια σύνδεση για την αποστολή βίντεο και ήχου υψηλής ποιότητας από τη μία συσκευή στην άλλη."

Αυτό ήταν χρήσιμο (747)