Τι σημαίνει το BTU;

"Το BTU σημαίνει βρετανική θερμική μονάδα. Αυτή είναι η μονάδα που δείχνει την ικανότητα ψύξης."

Αυτό ήταν χρήσιμο (975)