Τι είναι το στρώμα;

"Μερικά χλοοκοπτικά είναι σε θέση να σκουπίσουν. Το φιλάρισμα κόβει με λεπτό τρόπο το γρασίδι και το φυσάει πίσω στο γρασίδι. Εκεί το σάπιο λειτουργεί ως διατροφή και προστασία για το γρασίδι."

Αυτό ήταν χρήσιμο (762)