Τι είναι το κόσκινο στο βραστήρα μου;

"Αυτό γίνεται για να πιάσετε τυχόν χαλαρά ασβεστολιθικά που ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου."

Αυτό ήταν χρήσιμο (401)