Θα λειτουργεί επίσης το τηλεχειριστήριο μου σε άλλα τηλεοπτικά μοντέλα της ίδιας μάρκας;

"Συχνά, ένα τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης λειτουργεί επίσης σε παρόμοια μοντέλα της ίδιας μάρκας. Ωστόσο, είναι ασυνήθιστο να λειτουργεί σε όλα τα μοντέλα αυτής της μάρκας. Τα τηλεχειριστήρια γενικής χρήσης είναι πιο κατάλληλα για αυτό."

Αυτό ήταν χρήσιμο (1196)

Christiane Schoofs 14-10-2023
Strong j016080002
Όταν αλλάζω κανάλι, εμφανίζεται το κανάλι, αλλά όχι πλέον ποιο πρόγραμμα παίζει; Μπορείς να με βοηθήσεις ? Ευχαριστώ

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0)(Μεταφράστηκε από την Google)