Πώς μπορώ να μετρήσω τις ίντσες της τηλεόρασης LED μου;

"Η μέτρηση των ιντσών στην τηλεόραση LED γίνεται με τη μέτρηση της διαγώνιας απόστασης μεταξύ, για παράδειγμα, της άνω αριστεράς γωνίας και της κάτω δεξιάς γωνίας της οθόνης (όχι της άκρης). Μια ίντσα ισούται με 2,54 εκατοστά, οπότε όταν μετράτε 99 εκατοστά, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση LED σας είναι 39 ίντσες."

Αυτό ήταν χρήσιμο (848)