Πώς μπορώ να εμποτίσω μια σκηνή;

"Πετάξτε τη σκηνή, καθαρίστε το πανί και αφήστε το να στεγνώσει. Εφαρμόστε τον παράγοντα εμποτισμού στο πανί με ψεκαστήρα φυτού ή άλλο σπρέι. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσετε κυλινδρικό χρωστήρα ή πινέλο. Το πανί πρέπει να κορεστεί πλήρως με τον παράγοντα εμποτισμού. Περιποιηθείτε επίσης το εσωτερικό της σκηνής. Καθαρίστε σχολαστικά τυχόν παράθυρα με ένα υγρό πανί. Μην αφήνετε τον παράγοντα εμποτισμού να στεγνώσει πάνω του. Αφήστε το πανί να στεγνώσει πλήρως. Επαναλάβετε τη θεραπεία εάν χρειάζεται."

Αυτό ήταν χρήσιμο (292)