Ποια συχνότητα χρησιμοποιούν τα φορητά ραδιοτηλέφωνα Alecto;

"Όλα τα φορητά ραδιοτηλέφωνα Alecto χρησιμοποιούν τη συχνότητα PMR446."

Αυτό ήταν χρήσιμο (58)