Ποια μανταλάκια σκηνών είναι καλύτερα να χρησιμοποιηθούν για ποιες επιφάνειες;

"Σε λιβάδια ή δασικές επιφάνειες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ημικυκλικούς ή πλαστικούς γόμφους. Σε βραχώδεις επιφάνειες πρέπει να χρησιμοποιήσετε μανταλάκια. Σε πήλινες επιφάνειες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ημικυκλικούς, πλαστικούς ή καθολικούς γόμφους. Σε επιφάνειες με χαλίκι χρειάζεστε ημικυκλικούς ή καθολικούς γόμφους και στην άμμο πρέπει να χρησιμοποιείτε ξύλινους γόμφους."

Αυτό ήταν χρήσιμο (110)