Ο καθαριστής αέρα αφαιρεί επίσης την κανονική σκόνη από τον αέρα;

"Ναι, οι καθαριστές αέρα απομακρύνουν επίσης τη σκόνη από τον αέρα που διαφορετικά θα χρειαζόταν να αφαιρεθούν με σκόνη και καθαρισμό. Εξαρτάται από τον καθαριστή αέρα μέχρι το μέγεθος της σκόνης που μπορεί να αφαιρεθεί από τον αέρα."

Αυτό ήταν χρήσιμο (158)