Μπορώ να συνδέσω ένα πλυντήριο σε καλώδιο επέκτασης;

"Οι συσκευές που απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, όπως πλυντήριο ρούχων, δεν μπορούν να συνδεθούν σε όλα τα καλώδια επέκτασης. Δείτε ποια είναι η ισχύς του πλυντηρίου, η οποία υποδεικνύεται στο Watt και ελέγξτε αν το καλώδιο επέκτασης μπορεί να το χειριστεί. Υπάρχουν καλώδια επέκτασης με παχύτερα καλώδια που κατασκευάζονται για να χειρίζονται μεγαλύτερες συσκευές."

Αυτό ήταν χρήσιμο (1043)

Carlos 14-10-2023
Hyundai T80D16N
Ανάβει αλλά ο αναδευτήρας γυρίζει δύο φορές και σταματά

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0)(Μεταφράστηκε από την Google)
Carlos 14-10-2023
Hyundai T80D16N
Ανάβει αλλά ο αναδευτήρας γυρίζει δύο φορές και σταματά

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (0)(Μεταφράστηκε από την Google)