Μπορώ να αποθηκεύσω τη σκηνή μου όταν είναι βρεγμένη;

"Μόνο για πολύ μικρές χρονικές περιόδους. Όταν μια σκηνή αποθηκεύεται όταν είναι βρεγμένη για μια εβδομάδα ή περισσότερο, μπορεί να πάρει μούχλα. Αυτό είναι επιβλαβές για τη σκηνή σας και πιθανώς για την υγεία σας."

Αυτό ήταν χρήσιμο (389)