Υπάρχουν σταγόνες νερού στο εσωτερικό της σκηνής, αυτό σημαίνει ότι διαρρέει;

"Όχι, αυτό είναι πιθανώς συμπύκνωση. Βεβαιωθείτε ότι η σκηνή αερίζεται σωστά για να διατηρείται η συμπύκνωση στο ελάχιστο."

Αυτό ήταν χρήσιμο (135)