Είναι φυσιολογικό ο φορητός φορτιστής μου να θερμαίνεται κατά τη φόρτιση;

"Ναι, οι φορητοί φορτιστές μπορούν να θερμανθούν κατά τη φόρτιση, αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό."

Αυτό ήταν χρήσιμο (90)