Γιατί υπάρχουν γράμματα δίπλα στους αριθμούς στο τηλεχειριστήριο;

"Ορισμένες ρυθμίσεις τηλεόρασης ενδέχεται να απαιτούν την εισαγωγή γραμμάτων. Υπάρχουν συνήθως τρία γράμματα ή άλλοι χαρακτήρες σε ένα κουμπί. Όταν απαιτείται εισαγωγή γραμμάτων, μπορείτε να πατήσετε αυτό το κουμπί μία φορά για το πρώτο γράμμα, να πατήσετε δύο φορές για το δεύτερο γράμμα και να πιέσετε 3 φορές για το τρίτο γράμμα. Με αυτόν τον τρόπο, το κείμενο μπορεί να γραφτεί με έναν ελάχιστο αριθμό κουμπιών."

Αυτό ήταν χρήσιμο (1155)

Claudia Kasparides 07-10-2023
Panasonic N2QAYB
Βρείτε οδηγίες χρήσης

απάντηση | Αυτό ήταν χρήσιμο (4)(Μεταφράστηκε από την Google)