Έχει σημασία σε ποια θύρα HDMI συνδέω την κονσόλα παιχνιδιών μου;

"Γενικά μπορείτε να συνδέσετε μια κονσόλα παιχνιδιών σε οποιαδήποτε θύρα HDMI. Στη συνέχεια, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιλέγοντας το αντίστοιχο κανάλι HDMI στην τηλεόρασή σας."

Αυτό ήταν χρήσιμο (76)